Feiring i Hamar 2024

I forbindelse med student-VM på skøyter og NSI sitt forbundsting skal 110 års jubileet markeres. 110 år markeres med et jubileumsseminar og en jubileumsmiddag på Hamar teater den 24. februar 2024. Her skal gjestene få innblikk i NSI sin historie og feire 110 år, og så klart få muligheten til å være tilskuer under student-VM på skøyter.

Historien vår

Hvor alt begynte (1650-1919)

Den akademiske idretten har lange tradisjoner. Særlig i England ved Universiteter som Oxford og Cambridge får sporten en utforming som har gitt viktige impulser til hele den moderne idretten.

I 1850 tok studentene i Kristiania initiativet til å få bygget en gymnastikksal ved Det Kongelige Fredriks Universitet. Stortinget bevilger 13.000 spesidaler, og bygget ferdigstilles i 1856. Gymnastikk, fekting, skiidrett, friidrett og roing blir de første studentidrettene. Norges første studentidrettslag; Norske Studenters Gymnastikk- og Fekteforening (N.S.G. og F.) ble stiftet 16. september 1882. Sammen med N.S.G. og F. var Kvinnelige Studenters Idrettsklubb (1896), Norske Studenters Roklubb (1897), Norges Landbrukshøyskoles Idrettsforening (1902), Kadettenes Idrettsforening (1908), Norges Tekniske Høgskoles Idrettsforening (1910) og Studentenes Skiklubb (1912), Studentenes Idrætsklub (1914) pionerklubbene i norsk studentidrett.

Norges studentidrettsforbund ble stiftet 5. desember 1913 som Norske Studenters Idrettsforbund. Initiativtakeren til møtet var Dr. Peter Torgersen, studentidrettens mest aktive forkjemper på den tiden. Han var bl.a. med på dannelsen av flere studentidrettslag i Oslo. Innbydelsen ble sendt til samtlige studentidrettsklubber i landet. Det var Norske Studenters Gymnastikk- og Fægteforening, (OSI)Norske Studenters Roklubb,(NSR), Studenternes Skiklubb,(OSI)Norges Landbrukshøgskoles Idrætslag (NMBUI) og Norges Tekniske Idrætsforening (NTNUI) som tok iniativet til dette. Ifølge forbundets årsberetning fra 1913 ble NSI stiftet ganske enkelt fordi man trengte et overordnet organ med mer økonomisk innsikt enn Oslo-lagene selv følte de hadde. ”Mens sana in corpore sano” – en sunn sjel i et sundt legeme ble forbundets valgspråk.

Fra kronprinsen til motstandsbevegelsen 1920-1945

De neste 20 årene blomstrer studentidretten med flere leker og Kronprins Olav som den mest kjente ambasadøren. Kronprinsen er en sentral skikkelse i studentidretten og deltar blant annet i studentmesterskap i hopp. Han er jevnlig sett på flere studentidrettsarrangementer og medlem av i Kadettenes Idrettsforening. I 1939 åpner Kronprins Olav De 6. Internasjonale Akademiske Vinterleker arrangeres i Trondheim og på Lillehammer, med Norges Tekniske Høgskoles Idrettsforening som teknisk arrangør.

Under 2.verdenskrig var forman i NSI Knut Møyen, som også var leder av Milorg. Sjef på studenterhytta var Gunnar Sønsteby. Under deres ledelse ble NSI organiserer av Studentenes frivillig militæropplæring med Studenterhytta i Nordmarka som base.

1950-1988

Etter krigen er det nordiske samarbeidet godt og det arrangeres nordiske mesterskap flere år på rad. Mesterskapene er store å flotte og blir en god rekruteringsarena for NSI i årene fremover. Fra 1960 blomstrer medlemsmassen i studentidretten i tråd med antall studerende i Norge. Fra 1973 til 1988 øker NSI med 43 medlemslag. I 1988 arrangeres den første nasjonale konferansen i regi av NSI og Student VM i orientering Trondheim går av stabelen.

Trondheim 1939

 

1988-2013

I 1996 blir Norges Studentidrettsforbund tas opp som ordinært særforbund i Norges Idrettsforbund.

NSI deltar jevnlig i de store internasjonale studentidrettsarrangementene. Norges Idrettshøskoles Idrettslag vinner bronse i Student-EM i Futsal i Kroatia i 2010. Under Sommeruniversiadene i Shenzhen 2011, og i Kazan 2013 deltar NSI med rekordstore delegasjoner. I 2013 blir troppen på over 100 utøvere.

Studentlekene etableres i 1999, og når de 6. Studentlekene arrangeres av NTNUI i 2013, med over 2000 deltakere, står arrangementet som et symbol på norsk studentidretts begivenhetsrike første 100 år.

2013-2023

Denne delen kommer under feiringen på Hamar 24.februar 2024