Hva er ditt forhold til studentidrett?
Jeg har ikke vært aktiv i studentidretten selv, så jeg er i utgangspunktet ganske fersk, men gjennom mine tre år på Norges Idrettshøgskole fikk jeg et godt innblikk i hvor viktig tilbudet er for mange. Jeg er oppvokst i Oslo og fortsatte å spille fotball i moderklubben mens jeg studerte, men en stor andel av studievennene mine deltok i studentidretten og inntrykket mitt av deres opplevelse er utelukkende positiv. NIH var i tillegg arrangør av SL mens jeg gikk der og stemningen knyttet til lekene var umulig å ikke kjenne på kroppen!

 

Hva gleder du deg mest til i jobben som rådgiver klubb og kompetanseutvikling?

Jeg gleder meg til å bli kjent med de frivillige som driver studentidretten og ta tempen på hva som rører seg ute i idrettslagene. Jeg ser også frem til å ta i bruk erfaringene jeg har gjort meg i min tidligere jobb for å bidra til å gjøre den daglige driften av studentidrettslagene så smidig som mulig. Min kompetanse som administrasjonsmedarbeider i klubb har gitt meg god kunnskap om effektiv klubbdrift og jeg tror dette vil komme godt med i jobben som rådgiver for klubb- og kompetanseutvikling!

 

Hvilke tidligere erfaringer tror du at du særlig kan dra nytte av i din nye jobb?

Jeg kommer fra en toårig stilling som administrasjonsmedarbeider i et fleridrettslag og kjenner klubbhverdagen på godt og vondt. Jeg tror og håper at erfaringene jeg har i sekken gjør meg rustet til å være en positiv og løsningsorientert ressurs for studentidrettslagene.