Hva er ditt forhold til studentidrett?
Jeg er relativt fersk i organiseringen av studentidrett, men som en del av studenttilbudet på Norges idrettshøgskole i gjennom NIHI er det umulig å ikke legge merke til hvor mye studentidrett betyr for studenter. Gjennom et bredt utvalg av lavterskeltilbud har jeg hatt gleden av å delta på treninger og konkurranser som har skapt morsomme historier og gode minner sammen med studievenner. Studentidretten har vært en arena som har skapt mange gode sosiale relasjoner som jeg er overbevist på at kommer til å vare livet ut.

Hva gleder du deg mest til i jobben som idrettskonsulent?
Jeg ser frem til å være en del av et sterkt faglig miljø, som jobber sammen med å nå forbundets mål og visjoner – til det beste for våre studentidrettslag. I denne stillingskombinasjonen ser jeg frem til å bruke min faglige kompetanse til å jobbe mot å skape en mangfoldig studentidrett, og legge til rette for å skape en trygg arena for bevegelsesglede. Min fagkompetanse fra tidligere arbeidsforhold har bestått av mye arrangementsarbeid, og dermed ser jeg frem til å ytterligere utvikle min kompetanse på fagfeltet. Mine erfaringer tilsier at arrangementsvirksomhet byr på hektiske og varierte dager i møte med mange forskjellige mennesker fra ulike steder i landet, dette er en arbeidsform jeg trives i, og ser frem til å fortsette med her i NSI.

Hvilke tidligere erfaringer tror du at du særlig kan dra nytte av i din nye jobb?
Min mangfoldige idrettsbakgrunn kombinert med prosjektledelse på en rekke arrangementer fra andre organisasjoner kan jeg med mine erfaringer komme med nye idéer og innfallsvinkler fra arrangementets oppstartsfase helt frem til den operative gjennomføringen. Jeg vil bidra for å bygge helhetlige arrangementer, med trygge rammer, bredt aktivitetstilbud og forhåpentligvis så sømløs gjennomføring som mulig.