Over 60 unge ledere har så langt uteksaminert fra idrettens mentorprogram for unge ledere, og Norges studentidrettsforbund og Norges idrettsforbund har nå signert en ny langsiktig avtale om videre samarbeid.

Årets kull består av 21 unge ledere fra 20 ulike organisasjonsledd i norsk idrett, som skal gjennom tre samlinger sammen med sine mentorer det kommende året.

Scroll deg nedover – kanskje er det en fremtidig idrettspresident der?