Om aktivCampus

aktivCampus er et nasjonalt konsept som har en ambisjon om å skape en aktiv, helsefremmende og meningsfull studiehverdag gjennom sosiale felleskap og fysisk aktivitet. aktivCampus skal gjennom et sosialt og mangfoldig aktivitetstilbud med høy grad av studentinvolvering bidra til at hver enkelt student kan finne morsomme måter å være aktiv på i sin studiehverdag. Det vil være et godt og koordinert samarbeid mellom det lokale studentidrettslaget, samskipnaden og utdanningsinstitusjonen, noe som bidrar til en helhetlig tilnærming i arbeidet med studentvelferd, helsefremmende tiltak og relasjonsbyggende aktiviteter. Aktivitetene som tilbys gjennom aktivCampus er rusfrie og skal være åpne for alle.

Fremtidsbilder

 1. aktivCampus gjør studiehverdagen aktiv både i løpet av studiedagen og på fritida. Studentene kan være fysisk aktive på campus, samtidig som at det i regi studentidrettslagene bugner over av tilbud de kan delta på etter endt studiedag.
 2. aktivCampus gjør studiehverdagen helsefremmende – både for den fysiske og psykiske helsa. Det tilbys aktiviteter som forebygger fysiske og psykiske plager, gir økt overskudd og får studentene i form! Den enkelte opplever mestring, glede og sosial tilhørighet, og det er et aktivitetstilbud for alle og enhver. Aktivitetene er inkluderende og er så attraktive at folk har lyst til å delta igjen og igjen.
 3. aktivCampus gjør studiehverdagen mer meningsfull og motvirker ensomhet. Den enkelte student kan engasjere seg i studentidretten på utallige måter, og utfordre seg selv som aktiv, frivillig, arrangør, organisator og mye mer. Aktivitetene gir nye venner og gode relasjoner, og på den måten vil aktivCampus være en resept mot ensomhet.

Til studiestart 2022 vil vi sette et ekstra fokus på glede, samhold og vennskap gjennom å sette økte ressurser inn i å arrangere en aktivitetsuke, kalt aktivUka, i forbindelse med studiestart. Aktivitetene vil arrangeres i regi den frivillige studentidretten, i samarbeid med Rådet for psykisk helse, hvor også ung frivillighet og fellesskap vil få et løft gjennom arbeidet.

Som prosjektmedarbeider aktivCampus vil du ta del i en organisasjon som skal jobbe for å skape fremtidens idrett. Du vil få jobbe sammen med en humørfylt, fremoverlent og ambisiøs administrasjon og forbundsstyre, som er inkluderende og engasjerte og som gjør jobbhverdagen både utviklende og gøy!

Ønskede kvalifikasjoner

 • Student, høyere utdanning
 • Erfaring fra den frivillige studentidretten spesielt og/eller idretten generelt. Kandidater som kan vise til verv i et studentidrettslag og/eller studentidrettsarrangement er en fordel
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Generelt gode IT-kunnskaper og god digital forståelse

Personlige egenskaper

 • God på relasjonsbygging og samarbeid
 • God på kommunikasjon muntlig og skriftlig
 • Evne til å inspirere, motivere og skape tillit
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Arbeide effektivt og se muligheter for prosessforbedringer
 • God på gjennomføring – lande og avslutte oppgaver

Vi tilbyr

 • Spennende jobb i en ambisiøs og fremoverlent organisasjon
 • En unik mulighet til å utgjøre en positiv forskjell for landets studenter
 • Fleksibel arbeidsdag
 • Pensjon og forsikringer i Storebrand
 • Lønn etter avtale
 • Snarlig tiltredelse

Om arbeidsgiveren

Norges studentidrettsforbund er et særforbund i norsk idrett, og organiserer den frivillige studentidretten i Norge, samt representerer norsk studentidrett internasjonalt. Vi er et forbund i vekst og er i dag det største særforbundet i aldersgruppen 19-25 år. Vi har over 40 000 aktive medlemmer, fordelt på nærmere 70 studentidrettslag rundt om i landet. NSIs forbundsstyre består hovedsakelig av studenter og personer i overgangen fra studier til jobb. Å være ansatt hos oss innebærer derfor at du må være motivert for å jobbe sammen med unge mennesker og være fleksibel på arbeidstid. Stillingen inngår i forbundets administrasjon med generalsekretær som øverste leder og fem øvrige ansatte. Forbundskontoret holder til på Idrettens hus, Ullevål stadion.

AtleRolstadaas

Generalsekretær (foreldrepermisjon 1.mai-1.september)