Hva er ditt forhold til studentidrett?
Jeg er forholdsvis ny i studentidretten. Jeg begynte å studere under Covid-19 og har derfor synes det har vært vanskelig å engasjere seg, da man fikk lite informasjon om tilbudene som finnes. Nå sitter jeg i hovedstyret til Oslostudentenes idrettsklubb, der jeg er arrangementsansvarlig. Mitt forhold til studentidretten har endret seg drastisk fra å knapt vite noe om det, til å være med så mye som mulig. Jeg mener at studentidretten nå er viktigere enn noen gang. Både å få studenter ut i aktivitet og det sosiale rundt. Selv har jeg ikke deltatt på noen idretter enda, men vervet i hovedstyret har gitt meg flere venner og en enorm mulighet til å lære mer om norsk idrett. Jeg tar en bachelor i helse- og idrettsledelse. Og bakgrunnen for valgt studieretning er at jeg brenner for folkehelse og idrett. Vervet i studentidretten gir meg derfor en enorm erfaring.

Hva gleder du deg mest til i jobben som aktivitetskonsulent?
Jeg ser veldig frem til å jobbe med en faglig dyktig og fremoverlent organisasjon. Å være aktivitskonsulent gjør at jeg får kommet i kontakt med, og møter mange nye mennesker – noe jeg trives godt med.

Hvilke fordeler tror du at du kan dra nytte av ved å være student i denne jobben?
Jeg tror først å fremst at det er nyttig med en som kommer med nye tanker og idéer.