Hva er ditt forhold til studentidrett?
Mitt forhold til studentidrett strekker seg fra å være kioskfrivillig under Student-NM og spille håndball i 5. divisjon, til å være leder for Studentlekene og utvikle studentidrett i Zambia. For meg viser disse erfaringene at studentidrett har noe å by på for alle, enten idretten i hovedsak er en sosial arena, eller du ønsker å utvikle lederegenskapene dine. Ikke minst har jeg gjennom studenttidretten fått prøvd flere nye idretter, hvilket i min mening og erfaring bidrar til livslang bevegelsesglede. Kort sagt er studentidrett for meg variert og GØY! 

Hva gleder du deg mest til i jobben som idrettskonsulent?
Jeg gleder meg til å lære og utvikle meg som idrettsleder. Som idrettskonsulent vil jeg ha tett kontakt med store og små studentidrettslag rundt om i Norge, og jeg gleder meg til å se hvordan de arbeider og lytte til deres erfaringer for å få flest mulig med i studentidretten. Det er arrangement jeg har arbeidet mest med gjennom hele min studentidrettskarriere, og her gleder jeg meg til å arbeide med hele prosessen fram til sluttproduktet. Jeg ser fram til hektiske dager, møte flinke og spennende mennesker, og ha en variert arbeidshverdag.

Hvilke tidligere erfaringer tror du at du særlig kan dra nytte av i din nye jobb?
Min reise i studentidretten med verv og roller av ulike størrelser har vist meg hvor viktig det er at det må finnes noe for alle. Å ha muligheten til å trene fem dager i uken med internasjonale mål, men også tilby lavterskeltilbud for de som ønsker det. For meg har dette gått i perioder, og det har vært ulike deler av studietiden som har vært travlere enn andre. Jeg ble leder for Studentlekene som 19-åring, og opplevde hvor viktig det er å ha gode sparringspartnere både i andre studentidrettslag og i administrasjonen. Denne erfaringen tar jeg med meg videre i arbeidet med å bygge en enda sterkere samarbeidskultur hvor en drar nytte av hverandres erfaringer. I studentidretten i Norge finner du både små og store studentidrettslag. For å nå ut til og være relevant for alle studentidrettslag tror jeg det er viktig å ha god representasjon og ulike erfaringer. Selv har jeg de fleste erfaringene mine fra Studentspretten, et relativt lite idrettslag, og håper mine perspektiv herfra kan bidra til at enda flere får gode opplevelser med idrett og aktivitet.