Innstrammingen er viktig for å sikre korrekt og løpende medlemsregistrering i norsk idrett og rapportering til Kultur- og likestillingsdepartementet. Ved å fakturere gjennom idrettens medlemssystem eller et medlemssystem med godkjent integrasjon, vil både idrettslaget og norsk idrett få løpende og kvalitetssikrede tall om våre medlemmer. Dette gjør at man både kan følge medlems- og aktivitetsutviklingen løpende og fatte gode beslutninger basert på et kvalitetssikret datagrunnlag. Dette vil også medføre en betydelig forenkling for deres idrettslag, med løpende oversikt over innbetalinger og utestående krav. Disse fordringene vil dermed kunne innkreves raskere.

Hva må idrettslaget gjøre?

Følgende tiltak må gjøres, og senest innen utgangen av 2024:

 • For idrettslag som har valgt KlubbAdmin – opprett brukerstedsavtale med Buypass AS og fakturer gjennom KlubbAdmin.
 • For idrettslag som bruker et medlemssystem fra leverandør med godkjent integrasjonsavtale med NIF – fakturer gjennom dette medlemssystemet.
 • For idrettslag som ikke bruker noen av de ovennevnte medlemssystemer, opprett brukerstedsavtale for å benytte KlubbAdmin eller velg et medlemssystem fra leverandør med godkjent integrasjonsavtale med NIF

 

Følgende tiltak må gjøres før Samordnet rapportering:

 • Alle idrettslag som i fjor ikke fakturerte medlemskontingent gjennom idrettens medlemssystem eller et medlemssystem fra en leverandør med godkjent integrasjonsavtale med NIF, må dokumentere til sin idrettskrets at de faktisk fakturerte medlemskontingent.
 • I tillegg må idrettslag som i fjor ikke fakturerte medlemskontingent gjennom idrettens medlemssystem eller et medlemssystem fra en leverandør med godkjent integrasjonsavtale med NIF redegjøre for hva de har gjort og planlegger å gjøre for å sikre at idrettslaget etterlever faktureringskravet per 1. januar 2025.

Spørsmål

Dette arbeidet må prioriteres, slik at deres dere får gjennomført den nødvendige omleggingen snarest mulig. Vi ønsker gjerne å hjelpe dere med overgangen for å sikre at fakturering av medlemskontingent gjennomføres i valgt elektronisk medlemssystem. Er du usikker på hva ditt studentidrettslag må gjøre? Ta kontakt med forbundskontoret.

Konsekvenser dersom kravet ikke etterleves

Dersom idrettslaget ikke endrer rutiner og fakturerer medlemskontingent og eventuell trenings-/aktivitetsavgift gjennom valgt medlemssystem fra senest 1. januar 2025 vil dette medføre konsekvenser:

 • Idrettslaget vil stå uten medlemstall i NIFs systemer
  • Dette vil medføre økonomiske konsekvenser for idrettslaget og vil medføre reduserte tilskudd til særforbund som idrettslaget er medlem av.
 • Idrettslaget vil tape sitt medlemskap i NIF
 • Økonomiske støtteordninger idrettslaget har basert på medlemskap i NIF, vil bortfalle. Dette gjelder eksempelvis:
  • Lokale aktivitetsmidler (LAM)
  • Momskompensasjon
  • Spillemidler til utstyr (utstyrsrefusjon)
  • Støtteordninger for strøm og gass
  • Eventuelle andre støtteordninger i regi av NIF, idrettskretser og særforbund

 

For bistand og veiledning

EmilieØdegård

Rådgiver klubb- og kompetanseutvikling