Vi har fremmet flere saker til tinget, blant annet et svært aktuelt forslag om beviskravet i varslingssaker. Bakgrunnen for forslaget var at mange saker dessverre henlegges på bakgrunn av for strenge beviskrav. NIFs lov har til nå brukt samme beviskrav som i strafferetten. Dette innebærer at det må bevises utover enhver rimelig tvil at en kritikkverdig handling eller hendelse har skjedd, og at det er et brudd på idrettens regelverk.

Vårt forslag var at bevisbyrden skulle endres til «alminnelig sannsynlighetsovervekt» og sammen med NIFs påtalemyndighet ble det inngått et endringsforslag om «klar sannsynlighetsovervekt». Forslaget ble vedtatt av Idrettstinget lørdag formiddag. Dette vil sikre at kritikkverdige handlinger ikke blir ignorert, at medlemmer blir ivaretatt, og at idretten opprettholder sin integritet som en trygg og etisk arena.

Vedtaket fikk raskt oppmerksomhet i media. Blant annet av NRK, VG og TV2. Norges idrettsforbund har også en egen sak om vedtaket her.

Idrettstinget kan streames her.

Vi er svært fornøyde med å få gjennom dette. Vi viser at studentidretten har gjort varslingssprossen mer rettferdig for alle i hele Idrettsnorge

President, Adrian Haugen