I 2022 svarte 4 av 10 studenter at de har få eller ingen venner. Gjennom aktivCampus ønsker vi å skape en aktiv, helsefremmende og meiningsfull studiehverdag gjennom sosiale felleskap og fysisk aktiviteter.

I følge evalueringsprosjektet har tiltaket aktivCampus, som er drevet av Norges studentidrettsforbund, etablert gode sosiale møteplasser og aktiviteter ved studiestart på flere campus i landet. Økt tilgang til slike lavterskeltilbud bidrar til bedre livskvalitet, mindre ensomhet og en god studiehverdag for flere studenter.
Evalueringsprosjektet er et samarbeid mellom Studentidrettsforbundet, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo, og ble finansiert av Studentskipnaden i Trondheim

Evalueringen viser en større bedring i fornøydhet med livet på studiesteder som har aktivCampus enn på studiesteder som ikke har tilbudet. Selv om datagrunnlaget var noe begrenset med færre deltakere enn forventet, er det likevel en positiv trend. Det er en tendens til mer nedgang i psykiske plager i intervensjonsgruppen enn i kontrollgruppen. Resultere gir grunn til optimisme for tiltaket og understreker behov for videre utprøving med mer robuste data og metoder.

Takk til Rådet for psykisk helse for det gode samarbeidet.

Les mer om forskningen og resultater her

IMG_2284

Takk til alle studentidrettslagene og frivillige i aktivCampus som står på for alle studenter! Sammen skal vi skape vi lavterskeltilbud som bidrar til bedre livskvalitet, mindre ensomhet og en god studiehverdag for flere studenter. Vi gleder oss til aktivUka 2023.

Bli bedre kjent med hver aktivCampus by her