I helgen møttes norsk studentidrett til aktivCampus Expo og nettverkssamling på Thon Hotel Oslo Airport. Helgen var full av engasjement, gode diskusjoner og masse faglig påfyll for de 80 tilreisende.

Nettverkssamling

Hvert semester arrangerer NSI en nasjonal konferanse for styreledere- og medlemmer i studentidretten. Fokuset denne gangen var nettverk og kompetanse med en sosial profil. Gjennom helgen ble det arrangert en rekke foredrag som deltakerne selv kunne velge mellom. Vi fikk blant annet besøk av StiftelsenVi som snakket om mangfold, inkludering og paraidrett. En av Norges beste reklamebyråer TRY Opt holdt kurs i sosiale medier og NIF Digital snakket om digitalisering av idrettslag. På kvelden samlet deltagerne seg til en bedre middag hvor det sosiale sto i fokus. Samlingen ble avsluttet søndag med erfaringsutveksling på tvers av klubbene. Dette er alltid populært hvor deltagerne henter inspirasjon, tipps og triks fra andre studentidrettsledere i samme situasjon som dem selv!

aktivCampus og Expo

aktivCampus begynte samlingen allerede fredag kveld. Da møttes  de lokale AC-byene til erfaringsutveksling og workshops. Gjennom denne samlingen ble de ulike aktivCampus byene kjent med hverandre og skapte et nettverk til videre arbeid. Det ble også brukt mye tid på å planlegge aktivUka 2023 som går av stabelen i august. Vi håper denne samlingen skapte inspirasjon og motivasjon for videre arbeid i aktivCampus!

aktivCampus fikk æren av å kick-starte nettverkssamlingen med en aktivCampus Expo. En minglehall med stands, aktiviteter og mat. Hver aktivCampus-by sto på stand og snakket om sine erfaringer fra aktivCampus. Minglehallen var full av energi, musikk og aktiviteter som Spikeball og Basketball. Vi takker for en knallbra helg!

Er du interessert i å vite mer om aktivCampus?

AmalieSkavnes

Prosjektleder aktivCampus (60%) | Idrettskonsulent (40%, vikariat)