På Forbundstinget i mars 2022 ble det vedtatt en felles langtidsplan for norsk studentidrett, Studentidretten vil! 2022-2024, hvor det står at aktivCampus skal styrkes som et nasjonalt konsept for hele norsk studentidrett. Det er to år siden aktivCampus gikk nasjonalt, og til høsten vil konseptet ha en rekkevidde på nærmere 200 000 studenter i Norge. Amalie starter i jobben som prosjektmedarbeider (50%) 1. juni, og vil få en nøkkelrolle i det videre arbeidet.

Hva gleder du deg mest til i jobben som prosjektmedarbeider?

Jeg gleder meg til å jobbe i en organisasjon som jobber for studenter – en organisasjon som tenker nytt og er fremoverlent. Jeg gleder meg til å jobbe med aktivCampus og være med på å skape gode tilbud til enda flere studenter i Norge. Det blir veldig gøy å være med på denne prosessen og bli med på å videreutvikle konseptet sammen med studentidrettslagene. Jeg har veldig troen på at aktivCampus er det studenter i Norge trenger, hvor jeg tror dette kan være med på å hjelpe blant annet de som er ensomme og de som er nye på campus. aktivCampus vil bidra med å skape en arena for å være sosial, prøve nye aktiviteter og bli kjent med nye venner. Jeg gleder meg til å jobbe tett med studentidrettslagene for å nå dette målet. Jeg gleder meg også til å jobbe med planleggingen og markedsføringen av konseptet for å sørge for at alle studenter får denne muligheten og at enda flere studentidrettslag har lyst å starte opp dette tilbudet.

Hva er ditt forhold til studentidrett?

Jeg satt i styret til Lillehammer studentidrett (LSI) som markedsføringsansvarlig. Dette vervet ga meg mye god erfaring fra å jobbe i idretten, og med å utvikle et idrettslag sammen med resten av styret. Gjennom dette vervet fikk jeg også delta på studentidrettens Ledersamling hvor jeg fikk være med å diskutere viktige problemstillinger i studentidretten, samarbeide om løsninger og høre på inspirerende foredrag. Det å jobbe med studentidrett har gitt meg et skikkelig innblikk i hvor viktig det er å ha en arena hvor man kan være aktiv med andre og få et avbrekk fra eksamen, arbeidskrav og lesing. Gjennom studentidretten har jeg også fått testet nye idretter, som lacrosse. Jeg har også fått møtt mange nye folk jeg ellers kanskje ikke hadde blitt kjent med utenom studentidretten. Og det er også en kjempegod måte å koble av på.

Studentidretten er en super måte å bli kjent med folk på tvers av studier

Hva tenker du er nøkkelen for å lykkes med å skape mer aktive og helsefremmende campus?

Jeg tenker nøkkelen for å lykkes er å skape idretts- og aktivitetstilbud som er attraktivt for studentene. Tilby aktiviteter som studentene har lyst å bli med på og som de synes er gøy. Jeg tenker da at en må tilby noe studentene mangler, noe de savner på campus. I tillegg er det veldig viktig å lage en sosial arena – det er lettere å være aktiv sammen med andre! Det er også veldig viktig å skape tilbud som alle kan være med på, og ha et åpent, lavterskeltilbud slik at alle kan føle seg velkommen. For å klare dette blir arbeidet med kommunikasjon og markedsføring viktig, for det er jo ikke noe vits å ha gode tilbud som ingen vet om! Det blir derfor viktig å være tilgjengelig og synlig for studentene på campus, og sørge for at alle får med seg hva aktivCampus er og hvordan de kan bli med på moroa!