Norges studentidrettsforbund (NSI) er en frivillig medlemsorganisasjon som er avhengige av engasjerte, unge og dyktige styremedlemmer. Vi søker styremedlemmer til forbundsstyret og medlemmer av kontrollutvalget og lovutvalget.

Å være medlem av forbundsstyret gir deg muligheten til å ta del i videreutviklingen av norsk studentidrett og sette retning på hvor vi skal fremover. Som styremedlem får du verdifull praktisk erfaring med organisasjonsarbeid på styrenivå, innsikt i hvordan norsk idrett fungerer og en unik arena for personlig erfaring og utvikling.

Studentidrettsforbundets valgkomité jobber frem mot Forbundstinget i februar 2024 med å identifisere og intervjue kandidater. Vi er derfor interessert i å komme i kontakt med deg som brenner for studentidrett og har lyst til å videreføre engasjementet ditt til forbundsstyret

Er du nysgjerrig på hva et verv innebærer, ta kontakt med valgkomiteen ved leder Emilie Zakariassen (47263515/emilie.z.hansen@gmail.com).

Frist for å melde interesse er 01.11.2023