This website requires JavaScript.
Skip to content

The World University Games

Som studerende toppidrettsutøver er det et helt naturlig mål å satse mot Universiaden, også kalt Student-OL; The Summer World University Games. Dette er en unik utviklingsmulighet for utøvere som ønsker verdifull internasjonal erfaring i sin videre satsning på en toppidrettskarriere etter endt juniorsatsning.

WUG, tidligere Universiade, er et fleridrettsarrangement på linje med De Olympiske Leker. Mesterskapet arrangeres annethvert år i regi av det internasjonale studentidrettforbundet FISU og retter seg mot unge idrettsutøvere som kombinerer toppidrett og studier.

Internasjonalt er dette en åpenbar og strategisk arena på vei på mot toppen, og det er ikke så rent få vi ser igjen på pallen i VM/OL noen år seinere. Dette er en utviklingsarena som både legger til rette for, og oppmuntrer til en kombinert karriere og en komplett hverdag med både idrett og studier.

Uttakskriterier

Som utøver må du ha et uttalt mål om satsing ved siden av studiene. Du ønsker med dette å teste deg på en internasjonal arena tett opp mot OL-nivå.

  1. Utøvere med medaljesjanser i den aktuelle idretten
  2. Utøvere som satser mot fremtidig EM/VM/OL-deltakelse

FISUs krav til deltakelse:

  1. Student ved universitet eller høgskole eller ha avlagt avsluttende eksamen året før arrangementet avholdes (avsluttet eksamen våren er også godkjent)
  2. Utøver må være norsk statsborger
  3. Utøver fyller 25 år samme året som Universiaden avholdes.

Student-OL er også en utviklingsarena for ledere og trenere. Norges studentidrettsforbund oppfordrer derfor særforbundene til å gi unge trener- og lederkandidater unik erfaring fra et internasjonalt toppevent, som vil styrke og heve kompetansen på ledernivå i deres idrett.

Som leder får du unik erfaring som troppsleder i et mesterskap med samme rammer som et OL. Både oppfølging av utøvere i forkant og underveis er på et helt annet nivå, med andre forutsetninger enn i et særidrettsmesterskap.

​- Du blir utfordret på kommunikasjon, fleksibilitet, planlegging, prosjektstyring, oppfølging, mellommennesklig kommunikasjon, kulturforskjeller, ivaretagelse av utøvere med ulike behov – både sportslig og utenomsportslig.

– Du har et ønske om å utvikle deg i lederrollen, og et ønske om en videre karriere som leder i norsk idrett.

Kontakt oss

Sofus Rasmussen

Fungerende generalsekretær (22.april-1.september) / Ansvarlig internasjonal aktivitet og organisasjon