This website requires JavaScript.
Skip to content

European Universities Championships (EUC), eller Student-EM, er konkurranser eid og organisert av vår europeiske moderorganisasjon the European University Sports Association (EUSA). I 2019 var det totalt 21 ulike idretter inkudert i mesterskapsprogrammet deres. Utøvere i disse mesterskapene er unviersitetslag- og utøvere. Student-EM har blitt organisert årlig siden 2001, og siden 2012 arrangeres de annen hvert år da de europeiske studentlekene (EUSA Games) ble introdusert for første gang. Enkeltstående Student-EM arrangeres i oddetalls år og EUSA Games arrangeres i partallsår.

Deltakelse

  • For å delta i et Student-EM må man ha deltatt i et Student-NM som kvalifiserer til EM.
  • Det sendes kun ett lag i hver idrett til EM.
  • Gullvinner er direkte kvalifisert, men ønsker ikke laget/klubben å benytte seg av plassen vil hhv sølvvinner og evt bronsevinner få tilbudet om å ta over plassen i den rekkefølgen.
  • Du må være student året det er Student-EM eller ha tatt avsluttende eksamen året før Student-EM
  • Øvrig aldersgrense for deltakelse er 30 år

Påmelding

Første påmelding skjer gjennom forbundet etter at klubbledelsen har signert og sendt inn bekreftelse på deltakelse og ansvarsfordeling. Dette skjer normalt i desember.

I februar melder forbundet på de respektive lag og klubber og den personen klubben har meldt inn som administrativt ansvarlig tar da over logistikken for videre påmelding og registrering.

Økonomi

Etter at klubben er meldt på av forbundet vil det tilgjengeliggjøres en faktura for depositum som må betales innen frist for første påmelding for å godkjenne påmeldingen. Denne betales av deltakende klubb/lag. Se eksakt sum for dette via linken over der sum per år ligger. Dette depositumet vil inngå i den totale kostnaden for deltakelse i Student-EM og trekkes fra siste betaling som gjøres.

Per desember 2022 er kostnadene for deltakelse som følger:

Engangsavgift til EUSA: 50€
Deltakeravgift per pers per natt: 75€

Gjennom deltakeravgiften får dere transport til og fra flyplass, overnatting, mat, transport lokalt, treningsfasiliteter og konkurransedeltakelse.

Støtte

Dere kan søke om støtte fra forbundet og vil få tildelt mellom 1000-2500kr avhengig av størrelsen på deltakelsen det aktuelle året. Søknaden behandles i løpet av juni og utbetales når individuell påmelding er gjennomført.

Deltagende lag i 2023

Ofte stilte spørsmål

Hvordan gjør vi det med bestilling av reise?

Det skal ikke bestilles noe annet enn fly til og fra official point of entry. All annen logistikk blir håndtert av arrangør: mat, lokal transport, konkurranse, medisinsk beredskap og overnatting.

Hvor kan jeg lete for å få mest mulig informasjon i forkant?

Du finner oppdatert info om mesterskapet på mesterskapssidene til EUSA: https://www.eusa.eu/events/championships

Bestiller vi drakter selv?

Drakter og representasjonstøy bestilles gjennom NSI. Det blir sendt ut info om dette løpet av våren i god tid innen deltagelse. Lag kan spille i eget klubbtøy, men skal noe kjøpes inn skal det skje gjennom oss. Det er mulig med private sponsorer, så lenge disse er i henhold til idrettens regelverk.

Er det krav om lagleder?

Det er krav om lagleder i stort sett alle idretter (sjekk reglement for din idrett dersom du er i tvil). Vedkommende kan ikke være spiller og lagleder (eksempelvis vil det ikke være anledning til at en spiller på et herrelag er lagleder for et damelag. Dette går på tilgjengelighet.

Hvordan fungerer dette med økonomisk støtte?

Økonomisk støtte fra forbundet blir tildelt basert på søknad fra laget. Dette skjer etter at individual form er gjennomført. Så overføres dette til klubbledd som videre må håndtere hvordan støtten fordeles. Forbundet sender ut info om dette særskilt nærmere sommeren. Utbetaling skjer i løpet av juni/juli/august og ligger på mellom 1000-2500kr, avhengig av hvor mange som deltar i EM sommeren 2023. Støtten har normalt ligget på rundt 1500kr.

Når er ankomstdato?

Offisielle ankomst- og avreisedatoer er det arrangør forholder seg til i fakturaøyemed og ønsker dere særskilt unntak fra disse datoene må dere ta kontakt. Vi kan ikke garantere at arrangør stiller med transport eller kutter i deltakerkostnad ved annen ankomstdato.

Er det krav om dommere?

I noen idretter er det krav om dommere. Dere finner reglene for dette på denne siden: https://www.eusa.eu/media/documents. Ta kontakt med deres respektive særforbund tidlig om dette er aktuelt for din idrett. Dette er en fantastisk mulighet for unge fremadstormende dommere å skaffe seg verdifull erfaring på en internasjonal arena. Reglene for betaling er noe ulik fra idrett til idrett. Man kan enten dekke kostnad for reise ned, hvor arrangør dekker resten – eller ta en fee på ca 2000€. Dette er opp til laget/lagleder og registrerer hva dere ønsker i påmeldingsskjemaet online. Merk dere deadline for dommerregistrering, den kommer samtidig med antall (april/mai).

Bor deltagerne på samme rom?

Man blir innlosjert på samme rom, ikke med andre nasjoner. Lagledere får normalt eget rom. Lagleder og utøvere betaler samme deltakeravgift og akkrediteringsavgift.

Historikk

2002: 12 deltakere totalt

  • Volleyball, NTNUI Gløshaugen damer, 4.plass

2009: 18 deltakere totalt

  • Futsal, NTNUI menn, 14. plass
  • Roing, NTNUI menn, 12. plass

2010: 44 deltakere totalt

2011: 95 deltakere totalt

2012: 60 deltakere totalt

2013: 132 deltakere totalt

2014: 88 deltakere totalt

2015: 91 deltakere totalt

2016: 102 deltakere totalt

2017: 92 deltakere totalt

2018: 148 deltakere totalt

2019: 143 deltakere totalt

2020: avlyst grunnet COVID
2021: avlyst grunnet COVID

2022: 159 deltakere totalt

Yngvild Larsen Schei

Leder marked og kommunikasjon | Head of International Relations (i foreldrepermisjon fra 1.juni 2023)