This website requires JavaScript.
Skip to content

Bedre klubb

Bedre klubb er et utviklingsverktøy som skal gjør det lettere å drive og utvikle idrettslag. Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse som kartlegger klubbens områder. Etter å ha gjennomført kartleggingen vil klubben ende opp med en score mellom 1-4 på klubbområdene organisasjon, aktivitet, arrangement, anlegg, ledelse og trenere. Dette danner grunnlaget for videre utviklingsprosesser og er et svært nyttig utgangspunkt for nye og gamle styrer! Tilgangen til Bedre Klubb følger ledervervet i studentidrettslaget. Du kan logge inn med MinIDrett-brukeren din dersom du står oppført som leder i klubbadmin.

Studentidrettens klubbhåndbok

Det er mye å sette seg inn i som nytt styremedlem i et studentidrettslag. Hensikten med klubbhåndboka er å samle alt av viktig informasjon på ett sted. Klubbhåndboka speiler Bedre Klubb og inneholder veiledere, retningslinjer, maler og annet nyttig for at klubbdriften i ditt studentidrettslag skal bli så enkel som mulig!

Prosessen

Ved å gjennomføre Bedre Klubb får studentidrettslaget en kartlegging av egen organisasjon. Kartlegging gir styret innsikt i hvilke områder i klubben som fungerer godt og mindre godt. Dette er et godt utgangspunkt for å bestemme hvilke områder klubben ønsker å utvikle. Styret kan dermed bestemme seg for områder de ønsker å utvikle, og dette kan gjøres ved hjelp av klubbhåndboka og verktøyene i den. NSI har flere klubbveiledere som både kan holde utviklingsprosesser og følge opp tiltakene som gjøres i studentidrettslagene!

Hjulet

Ta kontakt for klubbutvikling!

EmilieØdegård

Rådgiver klubb- og kompetanseutvikling

Mer informasjon