This website requires JavaScript.
Skip to content

Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler

Formålet med midlene er å forbedre studentidrettens integreringsprosess. Dette innebærer å stimulere til et bredere og mer inkluderende aktivitetstilbud til utøvere med funksjonshemminger ved studiestedene i Norge.

Hva støttes?

* Øremerkede prosjektmidler kan deles ut til:
* Tiltak rettet mot rekruttering av utøvere med funksjonsnedsettelse til studentidrettslaget, samt oppstart av nye aktivitetstilbud for denne gruppen
* Arrangement eller kurs hovedsakelig for utøvere med funksjonshemming
* Aktivitetshjelpemidler (inkludert utstyr) som gjør det mulig å inkludere personer med funksjonsnedsettelser i studentidrettsmiljøet

Støttebeløp

Maks beløp kr. 8000,- ​ Det tildeles støtte fortløpende. Søkerlag som skaffer finansiering til tiltak utover søkte midler fra NSI vil kunne gis prioritet. I spesielle tilfeller der tiltak involverer særs mange deltakere eller mange studentidrettslag kan maksimalt søknadsbeløp overstiges. ​ Ved søknader der ikke hovedstyret i studentidrettslaget er søker, vil NSI informere hovedstyret i studentidrettslaget om mottatte søknader og tildelte midler.

Rapportering

Det skal leveres en kort erfaringsrapport med regnskap hvor det gis tilbakemelding på resultatet av prosjektet. Rapporten må leveres senest to uker etter avsluttet prosjekt og må være undertegnet av ansvarlig for prosjektet. Dersom rapport ikke foreligger eller tilfredsstiller kravene kan pengene kreves tilbake.

Mer informasjon