This website requires JavaScript.
Skip to content

Nettverkssamling 2023

18.-19.03.2023
Thon Hotel Oslo Airport
Event and ledersamling

Sofus Rasmussen

Rådgiver kompetanse- og organisasjonsutvikling

RasmusGranlie

Idrettskonsulent (vik.)