This website requires JavaScript.
Skip to content

FISU Frivillighetsakademi

02.-08.09.2022
Online / Lausanne
Internasjonalt
2022 FISU Volunteer Leaders Academy

FISU Frivillighetsakademi

Det internasjonale studentidrettsforbundet FISU arrangerer det årlige frivilighetsakademiet for alle medlemsnasjoner. Norge stiller med 2-3 representanter som får møte den internasjonale studentidrettsbevegelsen til diskusjoner, foredrag og erfaringsutveksling. Deltakere får også utdanningen som FISU Student Ambassadors.

Kontakt oss

Sofus Rasmussen

Rådgiver kompetanse- og organisasjonsutvikling