Strategi 2016-2018

Her finner du NSIs strategi vedtatt på forbundstinget 2016.

PROGRAMERKLÆRING for 2016-2018

Norsk studentidrett vil:

1. Styrke studentidrettslagenes rammebetingelser

Studentidrettslagenes daglige aktivitetstilbud på studiestedene er drivkraften, og det viktigste arbeidet som gjøres i norsk studentidrett. Studentidrettslagenes posisjon og rammebetingelser på studiestedet, er den viktigste forutsetning for at studentene kan drive frivillig og studentstyrt idrett og friluftsliv.

Fremtidsbilde: Studentidrettslagene prioriteres på sine respektive studiesteder, og anses som en sentral leverandør av studentvelferd, gjennom et bredt aktivitetstilbud. Studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene er garantister for tilstrekkelig kapasitet i studentidrettsanleggene ved alle landets studiesteder.

2. Rekruttere flere med i norsk studentidrett

Studentidrettslagene er viktige sosiale møteplasser som motvirker psykososiale utfordringer på studiestedene, og styrker studentenes trivsel og helse. Studentidrettslagene tilpasser sin aktivitet etter studentenes ønsker og behov, der den enkelte kan fortsette å drive sin idrett kombinert med sine studier, eller finne seg en helt ny idrett eller et friluftslivstilbud. Norges Studentidrettsforbund skal støtte lagene i arbeidet for å synliggjøre studentidrettslagene på studiestedet, og igangsette et nasjonalt løft for å rekruttere flere til studentidretten.

Fremtidsbilde: Studentidrettslagene anerkjennes som mottaksapparater for studenter ved alle utdanningsinstitusjoner i Norge. Studentidrettslagene leverer idrett og fysisk aktivitet som lar seg kombinere med studier, og er en viktig bidragsyter for studentenes trivsel, helse og studieprestasjoner.

3. Styrke mesterskapene som nasjonale møteplasser

Studentmesterskapene skal være studentidrettslagenes viktigste møteplasser, og de arenaene som binder studentidretts-Norge sammen. Det skal prioriteres å videreutvikle gode rammer for de tekniske arrangørene, samt sikre et rikt tilbud og øke kvaliteten på mesterskapene.

Fremtidsbilde: Studentmesterskapene er studentidrettens fremste merkevare og er godt kjent i hele landet. Mesterskapene samler alle landets studentidrettslag i et bredt spekter av idretter.

4. Utdanne fremtidens idrettsledere

Studenter er fremtidens ledere i idretten og i samfunnet. Norges Studentidrettsforbund skal sikre for at tillitsvalgte, dommere og trenere i studentidrettslag tilbys relevante kompetanse- og utdanningstilbud. Dette skal styrke deres frivillige arbeid i studentidrettslagene.

Fremtidsbilde: Studentidrettslag er en arena for praktisk erfaring og tilegning av kunnskap. Norsk studentidrett er en leverandør av trenere og ledere som kommer norsk idrett til gode.

Her kan du laste ned hele NSIs strategi for perioden 2016-2018 her.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishCookies