Vil du være en del av det administrative støtteapparatet under Sommeruniversiaden 2017?

Vi søker nå 1-2 personer til det sentrale støtteapparatet til Norge under verdens største idrettsarrangement, Sommeruniversiaden Taipei 2017. 

Sommeruniversiaden i Taipei er verdens største idrettsarrangement i 2017 med over 13 000 deltakere, fordelt på 21 idretter, og vi søker nå 1-2 personer fra våre medlemsklubber, til stillingen som aHoD (assisterende head of delegation) som tar hånd om oppgavene som ligger til det sentrale støtteapparatet under et slikt arrangement. Dere får dekket reise og opphold i Taipei hvor dere bor i en landsby med resten av delegasjonen. Alt dere trenger av mat og annet utstyr, samt delegasjonsbekledning er inkludert. Dere vil få god briefing i forkant av Universiaden, og jobber tett med øvrig delegasjonsledelse under hele oppholdet. 

Norges Studentidrettsforbund sender i år ca. 50 utøvere fordelt på 7 idretter.

Bueskyting
Basketball
Biljard
Friidrett
Turn
RG
Taekwondo

Arbeidstid

 • I forkant av lekene må dere sette av én dag til møtevirksomhet for en gjennomgang av oppgaver under Universiaden.
 • Ankomst: 18. august (avreise Norge 17.august)
 • Avreise: 31. august (ankomst Norge 1.september)

Dersom du har behov for tilpasning i avreisedatoer (tidligere/seinere avreise for eksempel) kan dette la seg ordne, men presiser da dette i søknaden din. 

Oppgaver og kvalifikasjoner:

Delegasjonsledelsen har ansvar for blant annet følgende oppgaver under gjennomføringen av Universiaden:

 • Kommunikasjon med arrangementskomité
 • Kommunikasjon med delegasjonsdeltakere
 • Delta på tekniske møter – følge opp lagledere/trenere
 • Akkreditering
 • Innlosjering og mat
 • Arrangere utøvermøte og presentere/samle inn utøverkontrakter
 • Koordinere transport
 • Informasjon/kommunikasjon/postkasse
 • Pressemeldinger, foto, medier, Facebook, hjemmeside
 • Logistikk rundt avreise og hjemreise
 • Forberede eventuelle møter i delegasjonsledelsen eller for hele troppen
 • Til enhver tid følge opp troppen og deres behov under deltakelse i Universiaden

Som sentralt støtteapparat er det dere som til enhver tid skal tilrettelegge for at lagene som deltar har all informasjon de trenger, hjelper dem med praktiske ting og generelt bistår når de trenger det. Dere skal være bindeleddet mellom lagledere og organisasjonskomiteen underveis i lekene, og koordinere eventuell fellesaktiviteter for den norske troppen. 

HoD (Head of Delegation) vil fungere som leder for hele teamet og nærmeste kontaktperson for aHoD. HoD og aHoD skal møtes før Universiaden, for nærmere avklaring rundt arbeidsoppgaver, rutiner og andre praktiske detaljer. aHoD kan også få ansvar for enkelte oppgaver under forberedelsene; dette avtales med HoD.

Av personlige egenskaper er det en fordel å være oppsøkende og utadvendt, trygg på engelsk og dyktig i mellommenneskelig kommunikasjon.

Ønsker du å være aHOD på universiaden?

Søknaden skal inneholde svar på følgende spørsmål:

 1. Beskriv din motivasjon for å være aHoD, og dine tanker om hvordan du vil bruke erfaringene du erverver i fremtiden.
 2. Hvilken relevant erfaring og kompetanse har du som gjør deg kvalifisert for arbeidet som aHOD?
 3. Hvilken idrettstilknytning har du, hvilken klubb representerer du og har du ambisjoner innenfor administrativt arbeid og/eller ledelse innen i idretten? 
 4. Dersom du har deltatt tidligere, reflekter rundt retningslinjene om at dette skal være en opplæringsarena for unge ledere og hvilken ny erfaring du eventuelt erverver deg.

Frist for å sende inn søknad på e-post er 7. mai.

Søknad, og spørsmål rundt engasjementet som aHoD, sendes til yngvild@studentidrett.no 

For mer informasjon om sommeruniversiaden, gå inn på dere hjemmeside

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishCookies