Søk utdanning for yngre ledere i idretten!

Skoleåret 2017/2018 kan du bli med på norsk idretts beste lederutdanning for yngre ledere. Utdanningen er faglig bunnsolid og har åpnet dører for svært mange siden oppstarten i 2008/2009.

Utdanningen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund og Norges idrettshøgskole og gir 20 studiepoeng. På studiet vil du få økt kompetanse i 

  • å utøve praktisk ledelse, politisk og/eller administrativt, i norsk idrett.
  • verdibasert lederskap og forståelse for egen rolle i norsk idrett.
  • å fremme utvikling og læring på alle nivåer i norsk idrett, med coaching som strategi.

Målgruppe

Søkeren må ha et verv eller lederfunksjon innenfor idretten. Søkere som er på særforbunds- og kretsnivå vil bli prioritert.

Studiet er en lukket utdanning hvor det tas opp 10 kvinner og 10 menn mellom 19 og 29 år. Personer med nedsatt funksjonsevne eller minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. En uttakskomité fra Norges idrettsforbund velger ut studenter basert på søknadene.

Kontaktperson

En person fra er særforbund (SF) eller en idrettskrets (IK) må anbefale søkeren. Denne personen har et spesielt oppfølgingsansvar overfor søkeren gjennom hele studieforløpet. Ansvaret innebærer en oppstartssamtale før studiestart, ha kontakt med studenten underveis og en avslutningssamtale etter endt studium. Formålet med dette er å gi studenten nødvendig innsikt i den delen av organisasjonen studenten tilhører, slik at studenten får kunnskap om formelle og uformelle prosesser som styrer norsk idrett,

Kostnader

NIF betaler studiet og kost/ losji alle kurshelgene. Organisasjonsleddet kandidaten søker igjennom, betaler reise, pensumlitteratur, semesteravgift til NIH p.t.kr 740,- pr semester og overnatting utover selve kurshelgen.

Samlinger 2017/18
15. –  17. september 2017
17. –  19. november  2017
12. –  14. januar         2018
16. –  18. mars           2018

Samlingene starter fredag kl. 10.00 og avsluttes søndag kl. 15.00. Samlingene legges til Oslo-området.

Det kreves 100% oppmøte til undervisningen for å få godkjent studiet.

Søknadsprosess

Del 1:

Norges Studentidrettsforbund skal anbefale søkere til utdanningsprogrammet, og må derfor prioritere innkommende søknader. Søknaden til NSI må inneholde beskrivelse av ditt nåværende engasjement i norsk studentidrett/norsk idrett og begrunnelse for hvorfor du ønsker å bli tatt ut til utdaningsprogrammet (personlige mål, og hvordan du vil bidra i ditt studentidrettslag og/eller andre verv i idretten). Søknad sendes til nsi@studentidrett.no.

NSIs kontaktperson: Tormod Tvare

Tlf: 988 81 108

Mail: tormod.tvare@idretttsforbundet.no

Søknadsfrist del 1: 31. mars

Del 2:

Søknadsprosedyren til dette studiet er ulik andre høgskole – og universitetsstudier.

1) Søknaden registreres elektronisk i SøknadsWeb til Norges Idrettshøgskole på www.sfweb.no

2) Vedleggene lastes opp i SøknadsWeb eller sendes til:

Norges idrettshøgskole, SEVU

Postboks 4014 Ullevål stadion, 0860 OSLO

Følgende vedlegg skal legges ved og sendes innen søknadsfristen:

1) Godkjent vitnemål fra videregående skole som dokumenterer generell studiekompetanse – eventuelt dokumentasjon på realkompetanse.

2) Dokumentasjon på at påmeldingsleddet SF/IK betaler reise, semesteravgift, litteratur, og eventuelle ekstraovernattinger.

3) Dokumentasjon på at navngitt person i SF/IK vil følge opp studenten gjennom studieforløpet.

4) Kort skriftlig anbefaling av søkeren fra kontaktpersonen i SF/IK (maks ½ side)

5) Kandidatens svar på tilleggsspørsmål for søknaden – se vedlegg til søknaden under.

Vedlegg til søknaden

Navn:
Adresse og postnummer og stedsnavn:
Fødselsdato:
E-postadresse:
Telefonnummer:

1) Hvordan ble du først oppmerksom på dette studiet?

2) Hvilket verv/ arbeid har du i idretten nå. (skriv hvilket SF/IK/idrett, hvor lenge har du hatt dette vervet/ arbeidet og hva beskriv kort innholdet oppgavene du utfører i vervet/ arbeidet.)

3) Hvordan ser din idretts-CV ut? Skriv i CV format ned jobbene/vervene/erfaringene du har som er relevant for tematikken i studiet.

4) Skriv tre punker for hvorfor akkurat du skal komme med på dette studiet? (1/2 side til 1 side)

Påmeldt av (navn på SF/IK)

Fullt navn på kontaktperson fra SF/IK som har spesielt ansvar for søker.

E-postadresse:

Telefonnummer: 

Søknadsfrist del 2: 20. april

Les mer om utdanningen på NIF sine hjemmesider her

Kontaktperson

Marius H. Johannessen
Generalsekretær
Tlf: + 47 91388617
marius(at)studentidrett.no

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler