Det handler om frivillighet!

Lillehammer 2016 er de andre Vinter-Olympiske leker for ungdom. Ungdoms-OL arrangeres 12.-21. februar og her møtes blant annet 11.000 utøvere og 3.200 frivillige fra 71 land til idretts- og kulturopplevelser, læring og kameratskap. Norges Studentidrettsforbund ble tidlig involvert i arbeidet for å få Ungdoms-OL til Norge, og i løpet av arrangementet vil vi hver dag gjøre et kort intervju med personer tilknyttet norsk studentidrett og deres tanker om Ungdoms-OL.

Vi starter med Line Eskerud Elvsveen (30), som tidligere både har vært ansatt og hatt verv som styremedlem og visepresident i Norges Studentidrettsforbund. Line hadde ansvaret for VM i marka under Ski-VM 2011, har arbeidet med frivillige og instruktører i Skiforeningen, og er nå ansatt som Sport & Hospitality Manager i Skiskytter VM 2016 AS. Line ble i juni 2012 valgt inn i hovedkomiteen for Ungdoms-OL.

Hvordan opplevde du å være med i hovedkomiteen for Ungdoms-OL?

For det første var det en positiv opplevelse at Studentidrettsforbundet ble invitert med i denne komiteen. Det viste at man tok på alvor å involvere unge stemmer med i prosessen, og i det arbeidet som formet ideene om et Ungdoms-OL i Norge.  Vi fikk komme med innspill, tanker og ideer, som vi følte var med på å gi en retning for arrangementet. Vi var flere med fra Studentidretten, som fikk komme med våre ideer i strategiprosessen.

Hva følte du var det viktigste innspillet ditt?

Det må være at vi ønsket at man skulle involvere unge mennesker med i hele organisasjonen. Vi ønsket ikke at de unge kun skulle få de enkleste frivillighetsoppgavene, men at ungdom og unge voksne skulle få prege hele organisasjonen og arrangementet. Vårt innspill var å tørre å gi unge mennesker mer ansvar.

Hvilke forventninger har du nå som Ungdoms-OL åpner idag?

Jeg forventer at vi får se noe nytt, at ungdommen får være midtpunktet, at det skinner igjennom at ungdommen er kjernen i arrangementet. Også forventer jeg at det sprenges grenser!

Hvorfor er koblingen ungdom og frivillighet så viktig?

Frivillighet er viktig på mange plan. Noen hevder at ungdom går inn i arrangementer som frivillige bare for å fylle CV’en. Det er ikke min opplevelse. Min erfaring er at ungdom ønsker å påta seg frivillige verv fordi de er nysgjerrige og fordi de ønsker å lære. De ønsker å bli del av et miljø der de kan engasjere seg sammen med andre som har den samme interessen. Gjennom å være frivillige  søker de etter opplevelser, som de kan realisere seg selv i, og som jeg tror gjør at de vender tilbake til idretten. De frivillige trenger heller ikke være en homogen gruppe. Jeg ser nå, i skiskytter-VM, at vi får mye igjen av å blande de frivillige, på alder og på kjønn. Ulik input og nye ideer er veien til gull. Derfor er Ungdoms-OL viktig – rett og slett fordi det handler om frivillighet!

Ett av dine frivillige verv nå, er som medlem av Norges Studentidrettsforbunds valgkomité – møter du frivilligheten igjen der?

Det har vært en ny og nyttig opplevelse for meg å være i en valgkomité. Studentidretten er helt klart et sted for frivillighet og engasjement, og vi i valgkomiteen har i vinter hatt 40 studenter som ønsker seg et verv i Norges Studentidrettsforbund. Nøkkelen til dette store engasjementet tror jeg er at medlemmer i studentidrettslagene ser på NSI som et sted der man får reell påvirkning av å engasjere seg. Jeg har fått førstehåndsberetninger om hvordan det er å være frivillig og hvordan de ønsker å bidra i Norsk studentidrett med et frivillig verv. Det er også en vanskelig jobb, når det er så mange som ønsker å engasjere seg, vil noen bli skuffet. Utfordringen blir å engasjere så mange som mulig – selv om det ikke er styreverv til alle.

Idrett handler ikke bare om å være utøver. Det handler om å engasjere seg. Selv om jeg ikke selv skal konkurrere under skiskytter-VM, så har jeg planer om gull jeg også - på min måte. Gull i administrasjon. Jeg er sikker på at Ungdoms-OL kommer til å bidra med mange topprestasjoner langt utover det rent sportslige – og jeg tror nettopp frivilligheten er det viktigste!

Vi takker Line Eskerud Elvsveen for praten og ønsker henne lykke til med Skiskytter-VM i Holmenkollen 3.-13. Mars.

Tekst: Marius H. Johannessen 12.02.2016

Kontaktperson

Marius H. Johannessen
Generalsekretær
Tlf: + 47 91388617
marius(at)studentidrett.no

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler