Søk utdanningsprogram for yngre ledere i idretten (19-29 år).

Utdanningsprogrammet er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund og Norges idrettshøgskole. Her gis yngre ledere i idretten en god lederutdanning, som de bruker videre i sitt verv/ arbeid i norsk idrett. Utdanningen er en gylden mulighet til å satse på dyktige unge mennesker.

Utdanningsprogram for yngre ledere i idretten

Lederutdanningen er praktisk og teoretisk, og studentene vil få økt kompetanse innen ledelse, coaching og forståelse av norsk idrett som organisasjon. Studentene gjennomfører studiepraksis i eget virke. Studiet gir 20 studiepoeng, delt inn i to hovedemner «Ledelse» og «Coaching for ledere».

Studiet er et lukket studium hvor det tas opp 10 kvinner og 10 menn. Søkerne må være tilknyttet idretten og være mellom 19 og 29 år. Det er en uttakskomité fra idrettsforbundet som plukker ut studenter basert på søknadene.

Tilknytning til idretten
• Søkeren skal ha et verv eller lederfunksjon innen idretten.
• En person fra et særforbund (SF) eller en idrettskrets (IK), som anbefaler søkeren, vil ha et spesielt ansvar overfor søker dersom han/hun kommer med på studiet. Dette ansvaret består av en oppstartssamtale før studiestart, en avslutningssamtale etter endt studium, samt å være tilgjengelig for spørsmål underveis. Formålet med dette er å gi studenten nødvendig innsikt i SF/IK sitt daglige virke, og at studenten skal bli kjent med formelle og uformelle prosesser som styrer organisasjonen. Denne personen må være behjelpelig med praksisoppgaver til studenten, om dette ikke faller naturlig inn i vervet/ lederfunksjonen.

Søknadsprosess

Del 1

Norges Studentidrettsforbund skal anbefale søkere til utdanningsprogrammet, og må derfor prioritere innkommende søknader. Vi ønsker derfor at vedlagt motivasjonsbrev (motivasjonsbrev) besvares og senders NSI innen fredag 25.mai.

For mer informasjon om del 1 av søknadsprosessen, kontakt Marius H. Johannessen – 21029860/91388617

Del 2:

Søknadsprosedyren til dette studiet er ulik andre høgskole- og universitetsstudier.

1. Søknaden sendes elektronisk via SøknadsWeb direkte til Norges idrettshøgskole www.nih.no
2. Vedleggene sendes til Norges idrettshøgskole, SEVU, Postboks 4014 Ullevål stadion, 0806 OSLO Søknadsfrist er 1. juni 2012.

 Følgende vedlegg skal sendes:

• Godkjent vitnemål fra videregående skole, som dokumenterer generell studiekompetanse eventuelt dokumentasjon på realkompetanse. All dokumentasjon må være i form av bekreftede kopier.
• Dokumentasjon på at påmeldingsleddet SF/ IK betaler reise, semesteravgift, litteratur og eventuelt ekstraovernattinger.
• Dokumentasjon på at navngitt person i SF/IK vil følge opp studenten gjennom studiet.
• Svar på tilleggspørsmål for søknaden – skjema for disse ligger etter denne informasjonen.
• Kort skriftlig anbefaling av søkeren fra påmeldingsleddet (maks 1/2 side). Det er viktig at alle vedleggene sendes innen søknadsfristen.

Mer informasjon om innholdet i studiet finner du her:
www.nih.no/coaching og http://www.idrett.no/tema/ungdomsidrett

 Økonomi
• NIF betaler studiet og opphold.
• Kandidatens særforbund eller idrettskrets, som kandidaten søker igjennom, betaler reise, overnatting utover selve kursoppholdet om dette er nødvendig, pensumlitteratur, samt semesteravgift til NIH p.t. på kr. 440 x 2

Studiesamlinger
Alle samlingene vil bli lagt til Oslo-området. Datoer for samlinger er:

• 14.-16. september 2012
• 16.-18. november 2012
• 25.-27. januar 2013
• 15.-17. mars 2013

Alle samlinger starter fredag kl 10.30 og avsluttes søndager senest kl 15.00. Det kreves 100% oppmøte for å få godkjent studiet.

For mer informasjon om selve studiet, kontakt Per Vestli på - per.vestli@idrettsforbundet.no

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler