Søk spillemidler til utstyr - frist 8. november

For første gang kan alle grupper i studentidrettslag søke støtteordningen Spillemidler til utstyr. Grupper i ditt studentidrettslag kan søke ordningen via mail til forbundskontoret i perioden 28. september til 8. november.

Det kan søkes støtte til utstyr som er innkjøpt fra 1. januar i søknadsåret. Utstyr det kan søkes støtte til er begrenset til en liste for hver enkelt særidrett, volleyballgrupper søker utstyr i listen til Norges Volleyballforbund, fotballgrupper i listen til Norges Fotballforbund osv. Se listen over hvilket utstyr som er støtteberettiget her.

Årets retningslinjer er som følger:

 1. Lag og foreninger, inkludert særforbund , tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. I fleridrettslag søker hver gruppe til sitt respektive særforbund. Idrettskoler søker via idrettskrets. Utstyret kan brukes i kommunale idrettsanlegg. Utstyret må være kjøpt etter 1. januar 2012.
 2. Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr.
 3. Tilskudd gis ikke til driftsutstyr  og personlig  utstyr.
 4. Tilskuddsatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden.
 5. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner).
 6. Maksimalt tilskudd til et utstyrselement er 300 000 kroner.
 7. Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader. Rabatter inngår ikke i beregningsgrunnlaget.
 8. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.
 9. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr som:
  a Har lang levetid
  b Er svært dyrt i innkjøp som nytt Brukt utstyr må koste minimum 150 000 kroner for å være tilskuddsberettiget.
 10. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke.
 11. Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll.

NB: Grupper tilsluttet Studentidrettsforbundet søker via e-post nsi@studentidrett.no og ikke via Klubben-online.

Les mer om retningslinjene for ordningen her.

Ta kontakt med Marius H. Johannessen, tlf: 21029860/91388617/ marius@studentidrett.no om du har spørsmål vedr. ordningen.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler