Olympisk akademi 2012 - møtested for unge ledere i norsk idrett

Målet med akademiet er å fremme idrettens verdier og fokusere på det holdningsskapende arbeidet innen idretten, samt være et møtested for dagens unge ledere i norsk idrett

Olympisk akademi 2012: Dialog og forsoning i et ungdomsperspektiv

Det inviteres også i 2012 til Olympisk akademi, der tema for akademiet er dialog og forsoning i et ungdomsperspektiv. Målet med akademiet er å fremme idrettens verdier og fokusere på det holdningsskapende arbeidet innen idretten, samt være et møtested for dagens unge ledere i norsk idrett. Her blir man kjent på tvers av idrett, bosted, alder og rolle i idretten.

Akademiet inviterer unge idrettsledere og andre til idédugnad og skolering innen olympiske verdier:
Olympismens mål er å bidra til å bygge en fredelig og bedre verden gjennom å utdanne ungdom gjennom idrett som praktiseres uten diskriminering av noe slag, og i den olympiske ånd som krever gjensidig forståelse og vennskap, solidaritet og fair play.
(Pierre de Coubertin, grunnleggeren av De moderne olympiske leker)

Målgruppe og søknadsprosedyrer
Ungdom i alderen 18-29 år. Erfaringsmessig er det rift om plassenes på Det Olympiske Akademiet grunnet høy kvalitet på undervisningsopplegget og gode foredragsholdere. Det er mange som ønsker å delta, og det er kun et begrenset antall plasser. NIF legger i 2012 opp til at alle ledd i organisasjonen skal være representert gjennom en bevisst fordeling av antall deltakerplasser.

Tidspunkt og sted
Oppmøte og registrering: torsdag 9. august fra kl. 17.00, middag kl. 18.00
Oppstart program: 9. august kl.19.00
Akademiet avsluttes søndag 12. august med lunsj fra kl. 12.00-13.00
Sted: Nansenskolen, Bjørnstjerne Bjørnsons gt 2, 2609 Lillehammer

Informer gjerne NSI om DU melder deg på!

Oppdatert program kommer snart:
http://www.idrett.no/tema/ungdomsidrett/Sider/olympisk_akademi.aspx.

Påmelding innen 15. juni på:
https://response.questback.com/norgesidrettsforbundogolympisk/olympiskakademi2012/

Lik Olympisk akademi på facebook og få nyheter og oppdateringer:
https://www.facebook.com/OlympiskAkademi

For ytterligere informasjon, kontakt Marit Røste på marit.roste@idrettsforbundet.no

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler