Lotto for ungdomsidrett

Halvparten av overskuddet fra Lottotrekningen 7. januar øremerkes ungdomsidrett. Norsk idrett bidrar med 30 ekstrapremier som skal fordeles heldige vinnere under samme trekning.

Norges idrettsforbund feiret sitt 150-årsjubileum 15. mars 2011. Fra talerstolen på jubileumsseminaret ga Kulturminister Anniken Huitfeldt på vegne av regjeringen hele norsk idrett en folkegave.  Overskuddet fra en lottotrekning i Norsk Tipping skulle gå til Idrettsforbundets arbeid med å utvikle ungdomsidretten for å få flere til å holde på lenger.

Lørdag 7. januar er datoen løftet skal bli til virkelighet – halvparten av overskuddet fra hele lottotrekningen denne dagen tilfaller formålet.  Resten av overskuddet denne spilleomgangen, fordeles som vanlig inn i den ordinære spillefordelingen, der også idretten får sin ordinære del.

For å forsøke å synliggjøre enda tydeligere at denne spilleomgangen er spesiell for norsk idrett, har idretten selv også bidratt med premier som skal trekkes ut til heldige vinnere. Turer til London-OL, turer til forball-EM og turer til VM i skiskyting, i alt 30 turer, skal også fordeles den 7. januar.  Det er idrettens håp at alle som vil idretten og særlig ungdomsidretten vel, spiller Lotto denne helgen.

Ungdomsidrett er en prioritert oppgave for hele norsk idrett, forteller generalsekretær Inge Andersen i Norges idrettsforbund. – Det ble senest slått fast på idrettstinget i mai, forteller han. – Å greie å gi tilbud som ungdom vil ha og vil bruke, blir helt essensielt for hele idrettsbevegelsen.  Ungdommene i dag skal bli toppidrettsutøvere, trenere, aktive voksne og kanskje ikke minst i et samfunnsperspektiv, også fremtidens frivillige og tillitsvalgte i norsk idrett. Dersom vi greier å gi tilbud ungdommen vil ha, får det derfor langsiktige konsekvenser for hele norsk idrett på alle nivå, understreker Andersen. – Jubileumsgaven fra regjeringen gir oss en mulighet til ytterligere å prioritere tiltakene rettet mot ungdom, og den muligheten skal vi bruke godt, lover generalsekretæren.

Kilde: idrett.no

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler