Utdanningsprogram for yngre ledere

Coaching og ledelse - utdanningsprogram for yngre ledere i idretten (19-29 år).

Utdanningsprogrammet er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund og Norges idrettshøgskole. Her gis yngre ledere i idretten en god lederutdanning, som de bruker videre i sitt verv/ arbeid i norsk idrett. Utdanningen er en gylden mulighet til å satse på unge mennesker som du vet er dyktige!

Lederutdanningen er praktisk og teoretisk og studentene vil få økt kompetanse innen ledelse, coaching og forståelse av norsk idrett som organisasjon. Studentene gjennomfører studiepraksis i eget virke. I denne praksisen blir de fulgt opp av en egen coach. Studiet gir 20 studiepoeng.

Mer informasjon om innholdet i studiet finner du hjemmesiden til Norges idrettshøgskole
Praktisk informasjon:
Da studiet er lukket der 10 kvinner og 10 menn, som er tilknyttet idretten får plass, blir søknadsprosedyren ulik andre høgskolestudier. Denne prosedyren er verdt og merke seg:

Søknadsfrist:

 • 12. mai 2011 på søknadsweb www.nih.no. Det er viktig at alle papirer sendes til NIH, innen søknadsfristen også. Det er en uttakskomité fra NIF, som plukker ut studenter basert på søknaden.

Økonomi:

 • NIF betaler studieavgift, opphold og pensumlitteratur.
 • Kandidatens særforbund eller idrettskrets, som kandidaten søker igjennom, betaler reise, overnatting utover selve kursoppholdet om dette er nødvendig, samt semesteravgift til NIH p.t. på kr. 440 x 2.

Tilknytning til idretten:

 • Søkeren skal ha et verv eller lederfunksjon innen idretten.
 • Søkeren skal ha en anbefaling fra sitt SF eller IK, samt en bekreftelse på at påmeldingsleddet betaler overnevnte utgifter.
 • Personen fra særforbund eller idrettskretser, som anbefaler søkeren, vil ha et spesielt ansvar overfor søker dersom han/hun kommer med på studiet. Dette ansvaret består av en oppstartssamtale før studiestart, en avslutningssamtale etter endt studium, samt å være tilgjengelig for spørsmål underveis. Formålet med dette er å gi studenten nødvendig innsikt i SF/IK sitt daglige virke, og at studenten skal bli kjent med formelle og uformelle prosesser som styrer organisasjonen. For mer informasjon om hva dette går ut på kan du kontakte Per Vestli. per.vestli@idrettsforbundet.no 
 • Vi oppfordrer alle som skal følge opp student på studiet, til å møte opp på NIH 1. studiedag, 16. september 2011. kl. 11.00
 • Etter endt studiet vil studenten ha mulighet til å bli del av et nettverk for yngre ledere i regi av NIF. Dette nettverket samles årlig til en faglig oppdateringshelg.

Søknadsprosess:

 1. Søkeren må ha anbefaling fra særforbund eller idrettskrets. Det er viktig at den elektroniske brosjyren legges ut på særforbundets/ idrettskretsens hjemmeside slik at det er tilgjengelig også for klubbene.
 2. Søknaden sendes elektronisk via SøknadsWeb direkte til Norges idrettshøgskole. www.nih.no 

  Vedleggene sendes til:
  Norges idrettshøgskole, SEVU,
  Postboks 4014 Ullevål stadion, 0806 OSLO
  Søknadsfristen er 12.5.2010.

Følgende vedlegg skal sendes:

 • Godkjent vitnemål fra videregående skole, som dokumenterer generell studiekompetanse - ev. dokumentasjon på realkompetanse. All dokumentasjon må være i form av bekreftede kopier.
 • Dokumentasjon på at påmeldingsleddet SF/IK betaler reise, semesteravgift og ev. ekstraovernattinger.
 • Dokumentasjon på at navngitt person i SF/IK vil følge opp studenten gjennom studiet.
 • Svar på tilleggspørsmål for søknaden 
 • Ev. referanser.

Det vil bli plukket ut maksimum 20 kandidater til studiet. Ti av hvert kjønn. De får vite innen 7. juni om de blir tatt opp på studiet.

Studiesamlinger:
Alle samlingene vil bli lagt til Oslo–området. Datoer for samlinger er:

 • 16-18.09 2011
 • 04–06.11 2011
 • 27-29.01 2012
 • 09–11.03 2012
Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler