NIFs lov med endringer

Idrettstinget i Oslo 5.-8. mai 2011 vedtok endringer i NIFs lov som nå er bekjentgjort på idrett.no

I brev har NIF anmodet alle idrettskretser og særforbund om å informere om endringene til sine underliggende organisasjonsledd.
NIF vil i løpet av høsten 2011 bekjentgjøre nye basislovformer for idrettslag, idrettsråd, særkretser, idrettskretser og særforbund, samt reviderte forskrifter og delegasjonsreglement.

NIFs lovhefte vil etter planen være klart ved årsskiftet 2011/2012.
NIF vil samtidig minne om at eventuelle organisatoriske og juridiske spørsmål skal rettes følgende tjenestevei:

  • idrettslag og idrettsråd rettes til idrettskretsene
  • særkretser rettes til særforbundene
  • idrettskretser og særforbund rettes til NIF

Se NIFs lov

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler