Invitasjon til Norsk Studentmesterskap i håndball

Norges Studentidrettsforbund og NTNUI håndball har den glede av å invitere til Norsk Studentmesterskap i håndball i Trondheim, 24.-26. februar 2012.

Turneringen vil bli avviklet i NTNUIs to idrettsanlegg, Idrettsbygget Gløshaugen og Idrettssenteret Dragvoll. Antall lag per gruppe og minimum antall kamper per lag vil avhenge av antall påmeldte lag.

Deltakelse
Det er satt en maksgrense på 14 deltakere per lag. For å delta i mesterskapet må man være medlem av et idrettslag opptatt i NSI, og kunne fremvise gyldig studiekort. Hvis et studentidrettslag ikke kan stille med maksimalt antall deltakere kan laget kompletteres med egne medlemmer som ikke er studenter og/eller studenter fra andre studentidrettslag opptatt i NSI. Andelen utøvere som nevnt i annet ledd, kan ikke overstige 25 % (3 stk) av lagets deltakere.

Sosialt
Fredag kveld vil det bli holdt et sosialt arrangement på et av Trondheims utesteder, med gratis inngang og rimelige priser. Etter finalene på lørdag arrangeres det tradisjon tro bankett med premieutdeling.

Overnatting
NTNUI vil disponere Sverresborg skole til innlosjering av besøkende lag. Deltakeravgiften dekker overnatting under mesterskapet, dvs. fra fredag til søndag. Det vil også være mulig å overnatte på skolen fra torsdag mot ekstra betaling, dersom det blir stor interesse for dette.

Påmelding og deltakeravgift
Påmelding gjøres gjennom NTNUIs hjemmesider

www.ntnui.no/handball/sm2012/

og fungerer ved at man oppretter en bruker med kontaktinfo og deretter registrerer et eller flere lag.
Deltakeravgiften er 550 kr for de spillerne som trenger overnatting og 400 for de som ikke gjør det. Betaling gjøres lagsvis og det vil være en fordel å merke betalingen med lagsnavn.

Påmeldingsfrist: 15. januar
Betalingsfrist: 31. januar
Kontonummer: 1503 24 61600

Reisestøtte
Deltakeravgiften inkluderer reisefordelingsavgift, og det vil være mulig å få refundert deler av reiseutgiftene av NSI. Les mer om NSIs reisestøtte.

Informasjon
Mer informasjon vil legges ut på arrangementets facebook-event og på arrangementets hjemmesider.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler