Global Dignity Day

Frivillige til Global Dignity Day – vi trenger din hjelp!

Norges Idrettsforbund (NIF) har påtatt seg ansvaret for gjennomføringen av Global Dignity Day i Akershus. Til gjennomføringen søker NIF 9 prosessledere som hovedveiledere til HKH Kronprins Haakons verdensomspennende prosjekt Global Dignity Day. De 9 får delta på en skoleringssamling sammen med Kronprinsen 20. september, og skal lede arbeidet på hver sin videregående skole 20.oktober, som er selve dagen. NIF søker i tillegg 60 frivillige som veiledere til gjennomføringen av opplegget i klasserom.

Global Dignity Day blir arrangert over hele landet, slik at uansett hvor i landet man holder til er det mulig å melde seg på som hovedveileder eller veileder.

Se nettsider og meld deg på: www.globaldignity.no eller ta kontakt med Tore Aasen Øderud i NIF, e-post: tore@idrettsforbundet.no, for mer informasjon.

NIF oppfordrer alle over 18 år med god erfaring fra idretten eller annen relevant erfaring til å melde seg på som frivillige hovedveiledere og/eller frivillige veiledere. Selv om NIF er tildelt Akershus fylke som ”sitt” fylke, kan interesserte og kompetente veiledere fra hele landet stiller opp i hjemfylket dersom de ønsker om det.

For å kunne gjennomføre Global Dignity Day er man helt avhengig av frivillig innsats fra engasjerte mennesker over hele landet.

Vi søker deg som:

  • Har lyst til å sette av en dags arbeid i oktober til en samtale med ungdom om verdighet, samt delta på en 2 timers opplæring én kveld
  • Har erfaring fra kommunikasjon og arbeid med ungdom
  • Er opptatt av verdighet som prinsipp for valg og handlinger

Som frivillig får du:

  • Være del av en global holdningskampanje for å gi ungdom over hele verden et verdig liv
  • Arrangere Dignity Day på en skole sammen med andre frivillige
  • Samtale med ungdom om betydningen av verdighet i eget og andres liv
  • Ansvar for samtaleopplegg i en VG1-klasse, i tett samarbeid med kontaktlærer
  • Gitt idretten et ansikt blant mange andre frivillige organisasjoner
  • Brukt din erfaring innen formidlingsteknikk fra studier og idretten
  • En attest fra NIF om at du som frivillig hovedveileder/veielder har bidratt

Hva er Global Dignity?

I mer enn 50 land over hele verden arrangeres Dignity Days denne dagen. I Norge markeres dagen på videregående skoler over hele landet med Kronprins Haakon som sentral aktør. En Dignity Day er et totimers skoleopplegg der ungdom diskuterer begrepet verdighet: Hva er det for dem? Hvordan øke sin egen og andres verdighet?

Hver dag tar vi valg som former oss selv og omgivelsene våre – barn og

voksne. I skolegården og på arbeidsplassen, i lokalsamfunnet og globalt.

Gjennom handlingene våre og måten vi bruker våre ressurser på, kan vi styrke vår egen og andres verdighet. Lar vi verdighet være et styrende prinsipp for våre handlinger, kan vi bidra til en positiv verdensutvikling – på ulike plan i samfunnet.

I 2006 startet Kronprins Haakon, sammen med amerikaneren John Hope Bryant og finske Pekka Himanen, organisasjonen Global Dignity. Målet for organisasjonen er at ungdom verden over skal få et verdig liv. Gjennom å bevisstgjøre ungdom på hva verdighet er ønsker organisasjonen å bidra til økt egenverd, toleranse og gjensidig respekt.

 

Disse organisasjonene er med:

Røde Kors, MOT, Speideren, 4H, Frivillighet Norge, Mental Helse, Teaterrådet og Idrettsforbundet.

Den 20. september

blir det kurssamling med H.K.H. Kronprins Haakon, frivillige hovedveiledere, skoleledere m.fl. på Elvebakken videregående skole i Oslo. Der skal man forberede gjennomføring av dagen den

20.oktober.

 

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler