Ny søknadsfrist på momskompensasjon - 10. august 2010

7. juni 2010 ble ”Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner” fastsatt av Kulturdepartementet. Alle idrettslag kan nå søke om momskompensasjon. Søknadsfristen er utsatt til 10. august 2010.

Rapporteringsfristen for alle underliggende ledd (idrettskretser, særforbund, idrettsråd, særkrets/regioner, idrettslag og AS’er som fullt ut er eid av organisasjonen) er nå satt til 10. august 2010 (opprinnelig frist var 15. juli 2010). Kulturdepartementet har utsatt søknadsfristen på momskompensasjonsordningen til 1. september 2010. Denne søknadsfristen er Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) sin søknadsfrist. NIF er sentralleddet som administrerer ordningen på vegne alle medlemmene innefor organisasjonen. Alle underliggende ledd til NIF skal rapportere direkte til NIF og ikke til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det vises her til informasjon lagt ut 1. juli 2010 på www.idrett.no.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler