Idrettsregistreringen 2010 er åpen

Idrettsregistreringen er norsk idretts årlige offisielle registrering av aktivitet, medlemmer og kontaktinformasjon.

Idrettsregistreringen er åpen frem til 27. januar kl. 0700.

Aktivitetstallene som rapporteres inn er grunnlaget for alle økonomiske tildelinger til Norsk Studentidrett fra det offentlige. Det er derfor svært viktig at din klubb rapporterer all aktivitet og alle medlemmer innen fristen.

Praktiske opplysninger

Alle klubber har fått tilsendt informasjon om prosedyre, organisasjonsnummer og pinkode enten via e-post eller i brevs form. Har dere ikke mottatt noe, ta kontakt med NIF eller NSI (kontaktinformasjon se nedenfor).

Selve registreringen gjennomføres på www.idrett.no/idrettsregistreringen. Her vil klubben bli bedt om å identifisere seg med organisasjonsnummer og pinkode. Deretter blir man ledet gjennom de spørsmålene som er relevante for klubben.
Støter man på problemer, kan man når som helst avslutte og begynne på nytt. Når en kommer tilbake, vil alt som tidligere er lagret, dukke opp igjen, og en kan endre dette eller bare fortsette.

Dersom dere har spørsmål eller problemer, ta kontakt med NSI-kontoret.

For generelle spørsmål og teknisk støtte kan dere også kontakte Idrettens support, tlf.: 03615 (hverdager kl. 08-20) eller e-post: ir@idrettsforbundet.no.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler