Norges Studentidrettsforbund støtter UNICEF

Norges Studentidrettsforbund støtter prosjektet "Schools for Africa", hvor hovedmålet er å gi flere barn i Afrika mulighet til å gå på skole.

Et løft for utanning

Unicef har ingått prosjektet "Schools for Africa" (SFA) i samarbeid med The Nelson Mandela Foundation og The Hamburg Society for the Promotion of International Law and Democracy. Målet er å gjøre utdanning til en realitet for flere barn og skape trygge, effektive læringsmiljøer.

Mer konkret er det satt som mål å samle inn over 50 millioner USF til SFA over en fem års periode for å forbedre skolehverdagen til over fire millioner barn i det sørlige Africa. Kampanjen har definitivt gitt gode resultater. Til og med 2008 har det blitt:

Bygget og/eller rehabilitert 683 skoler (mål 2011: 1000 skoler)

Bygget latriner og håndvasker på 743 skoler (mål 2011: 1000 skoler)

Skaffet rent drikkevann til 379 skoler

Sørget for møbler, som pulter og bord, og annet skolemateriell til 829 skoler. (mål 2011: 1000 skoler)

Opplæring/videreutdanning til over 83 903 lærere (mål 2011: 80.000 nye lærere)

Les artiklene "Et kjempeløft for utdanning", og "Elever gjør skolen mer vennelig"

Ellers kan mer detaljert informasjon om prosjektet leses i vårens statusrapport for prosjektet.

Kampanjen fortsetter og utvides

Selv om prosjektet per i dag har gitt 3,6 millioner barn en bedre skolehverdag, står fremdeles hvert tredje barn i det sørlige Afrika uten skoleplass. Schools for Africa fortsetter i de seks landene som allerede inngår i prosjektet (Angola, Malawi, Mosambik, Rwanda, Sør-Afrika og Zimbabwe), samt utvides med fem nye land fra 2010 (Madagaskar, Etiopia, Burkina Faso, Mali og Niger) 

Se YouTube-film fra Schools for Africa her og les interessante blogginnlegg her.

Mer informasjon om kampanjen Schools for Africa finnes på www.schoolsforafrica.no 

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler