NSIs verdier og antidopingarbeid

Hva er NSIs verdier og antidopingpolicy?

Norges Studentidrettsforbund skal arbeide for at alle studenter gis mulighet til å utøve idrett og friluftsliv ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli diskriminert på grunn av livssyn, seksuell orientering, kjønn, funksjonshemning eller etnisk opprinnelse.

Vi skal være:

Humørfylte - Vi vet at godt humør kan hjelpe oss til å bli enda bedre!

Utfordrende - Vi utfordrer etablerte sannheter og følger ikke strømmen dersom vi tror at en annen vei er bedre.

Kunnskapsrike - Vi bruker og deler vår kunnskap for å løfte norsk studentidrett.

Engasjerende - Vi er engasjert i oppgavene vi gjør og engasjerer de vi jobber sammen med.

NSIs antidopingpolicy, handlings- og beredskapsplan

Norges Studentidrettsforbund antidopingarbeid skal sette antidoping og verdiarbeid på agendaen i norsk studentidrett, og tydeliggjøre vårt standpunkt om en ren og verdibasert studentidrett. 

Studenter skal gjennom studentidrettslagene få ta del i aktive, sunne og gode idrettsmiljøer, samtidig skal utviklingsorienterte studentidrettsutøvere, som sikter mot en toppidrettskarriere, være trygge på at forbundet og forbundets støtteapparat har kompetanse og gode rutiner på antidopingarbeid.   

Les Norges Studentidrettsforbunds antidopingpolicy, beredskaps- og handlingsplan her.

Antidoping Norges nettsider finner du her.

FISUs antidoping learning hub her.

Forbundets antidopingansvarlig er Marius H. Johannessen (generalsekretær). Telefon +47 91388617, e-post: marius@studentidrett.no

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishCookies