NSIs verdiarbeid

Hva er NSIs verdier?

Norges studentidrettsforbund skal arbeide for at alle studenter gis mulighet til å utøve idrett og friluftsliv ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli diskriminert på grunn av livssyn, seksuell orientering, kjønn, funksjonshemning eller etnisk opprinnelse.

Vi skal være:

Engasjerende - Vi er engasjert i oppgavene vi gjør og engasjerer de vi jobber sammen med.

Kunnskapsrike - Vi bruker og deler vår kunnskap for å løfte norsk studentidrett.

Utfordrende - Vi utfordrer etablerte sannheter og følger ikke strømmen dersom vi tror at en annen vei er bedre.

Humørfylte - Vi vet at godt humør kan hjelpe oss til å bli enda bedre!

NSIs antidopingpolicy, handlings- og beredskapsplan

Norges studentidrettsforbund antidopingarbeid skal sette antidoping og verdiarbeid på agendaen i norsk studentidrett, og tydeliggjøre vårt standpunkt om en ren og verdibasert studentidrett. 

Studenter skal gjennom studentidrettslagene få ta del i aktive, sunne og gode idrettsmiljøer, samtidig skal utviklingsorienterte studentidrettsutøvere, som sikter mot en toppidrettskarriere, være trygge på at forbundet og forbundets støtteapparat har kompetanse og gode rutiner på antidopingarbeid.   

Les Norges studentidrettsforbunds antidopingpolicy, beredskaps- og handlingsplan her.

Antidoping Norges nettsider finner du her.

FISUs antidoping learning hub her.

Forbundets antidopingansvarlig er Guro Røen (generalsekretær). Telefon +47 97618966, e-post: guro@studentidrett.no 

Seksuell trakassering og overgrep

NSI har nulltoleranse for diskriminering, trakassering og overgrep, og dersom dette skjer på våre arenaer ønsker vi å få vite om det.

Vi forholder oss til Norges idrettsforbund sin veileder for seksuell trakassering og overgrep som henvender seg til tre målgrupper:

  • Enkeltpersoner som selv har opplevd trakassering eller overgrep i idrettssammenheng
  • Enkeltpersoner som vet om eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idrettssammenheng
  • Idrettslag og personer med ansvarsfunksjoner i idretten som har fått vite om saker/mistanker/beskyldninger om seksuell trakassering eller overgrep

Denne veilederen skal gjøre det enklere å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep i studentidretten. Vi oppfordrer derfor alle våre studentidrettslag til å benytte denne veilederen for å etablere egne rutiner for varsling av saker i idrettslaget dersom dere ikke allerede har dette på plass.

Se idrettens egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep og veilederen her.

Ved spørsmål eller varsling om seksuell trakassering og overgrep, ta kontakt med Guro Røen (generalsekretær), telefon +47 97618966 / e-post guro@studentidrett.no eller Martin Sikkeland (varamedlem styret), telefon +47 92853037 / e-post martin@studentidrett.no  

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler