Viktig informasjon om koronaviruset for studentidretten

Sist oppdatert 13. mars 2020 08:30 - All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning. NSI følger koronavirus-situasjonen nøye, og vi oppfordrer alle våre klubber og medlemmer om å følge de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra myndighetene, slik at vi sammen aktivt bidrar til å redusere spredningen av viruset.

Avlysning av arrangement, konkurranse- og treningsaktivitet

Myndighetene avholdt pressekonferanse 12. mars kl 14:00, med følgende føringer gjeldende fra 12. mars kl 18:00 som får direkte konsekvenser for idrettsaktiviteten:

  • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs forbys

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer ber Norges idrettsforbund om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. Det vil si at all organisert treningsaktivitet i regi studentidrettslagene/klubb, både ute- og innendørs, må avlyses/opphøre inntil forbudet oppheves av myndighetene. Her kan dere lese alle tiltakene på Helsedirektoratets side. Foreløpig varer disse til og med 26. mars kl 24:00, men tiltakene kan bli forlenget.

Avholdelse av årsmøter – UTSATT FRIST 15. juni

Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har Norges idrettsforbund v/ generalsekretær i dag besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni.

Les mer om hvordan dere går frem her

Kontakt, info og spørsmål

Vi oppfordrer alle klubber og lag om å holde seg løpende oppdatert på Folkehelseinstituttets nettsider samt retningslinjer fra lokale myndigheter, hvor relevant informasjon legges ut og oppdateres regelmessig. Det kan også være nyttig å holde seg oppdatert på NIFs nettsider om koronaviruset som er spesielt rettet mot idrett og aktivitet. Her finner dere bl.a. en egen "FAQ-side for idrettslag"

Andre kontakter

NSIs beredskapsgruppe

Forbundet har nedsatt en egen beredskapsgruppe som håndterer og følger opp situasjonen i norsk studentidrett.

Denne er bestående av:

Kjell-Erik Kvamsdal, Forbundsstyret
Pauline Sjøvold, Forbundsstyret
Magnus Nedregotten, Administrasjonen
Guro Røen, Administrasjonen

Alle henvendelser til gruppen rettes via Guro Røen, guro@studentidrett.no / 976 18 966

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler