Oppdaterte koronavettregler

Fra og med 15. juni ble det en oppmykning av koronavettregler for idretten. Se de oppdaterte koronavettreglene her (sist oppdatert 19.august)

På bakgrunn av retningslinjene gitt av myndighetene gjeldende fra 7. mai har Norges idrettsforbund (NIF) oppdatert de fellesidrettslige anbefalingene for å hindre smitte ved idrettsaktivitet. I tillegg til disse så henvises det til særforbundenes koronavettregler tilpasset den enkelte idrett. 

Idrettens fellesidrettslige anbefalinger  – utarbeidet av NIF og tilpasset studentidretten

Organisasjonsleddet må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter:

 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet gjelder følgende:

 • Det sikres at utøvere og øvrige deltakere til enhver tid holder minst 1 meter avstand.
 • Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.
 • Fellesgarderober kan holdes åpne men arrangør følge kravene fra FHI.
 • Dersom det skal benyttes toaletter må det være gode rutiner for hyppig renhold.
 • Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smittevernstiltak følges, og det bør oppfordres til bruk av kontantløse betalingsløsninger.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning. Utstyr som baller og racketer kan benyttes dersom utstyret sprites grundig før og etter bruk. 
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten. NSI: For mange studenter som ikke har tilgang til bil, vil vi oppfordre til å sykle / gå / løpe til treningssteder i stedet for å ta kollektiv.

Ved gjennomføring av idrettsarrangementer gjelder følgende:

 • Fra og med 15. juni 2020 åpnet det for arrangementer for inntil 200 personer med krav om avstand på minst 1 meter mellom alle deltakere, med visse unntak. Kamper, cuper og stevner regnes som arrangementer, men ikke ordinære treninger eller treningskamper. For mer informasjon, se Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter.
 • Alle tilstedeværende på et arrangement skal ha enkel tilgang på håndvask, Antibac eller liknende.
 • Arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som skal ha oversikt over hvem som er tilstede. Der flere organisasjonsledd samarbeider om et arrangement skal det være avklart på forhånd hvilket organisasjonsledd som skal være den ansvarlige arrangør.
 • Det skal være en ansvarlig arrangør som har oversikt over alle som er tilstede. Det skal utarbeides deltakerlister for utøvere, trenere, dommere, funksjonærer og annet støttepersonell.
 • Arrangøren har ansvar for at publikum overholder smittevernsbestemmelsene, og kan bortvise publikum ved brudd på disse. NSI anbefaler å ikke tillate publikum på idrettsarrangementer. 

Sjekk koronasidene til Norges idrettsforbund for oppdatert informasjon

NSI har også samlet all informasjon gjeldende for studentidretten her

Har dere spørsmål knyttet til korona ta kontakt med rådgiver Sofus Rasmussen - Sofus@studentidrett.no / 954 18 858

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler