Den internasjonale studentidrettsdagen 2017

20. september 2017

Sted: Hele verden

Den 20. september feires den internasjonale studentidrettsdagen over hele verden. Norges Studentidrettsforbund har satt av en pott med penger som ditt lag kan søke på for å feire dagen. I utgangspunktet innvilger vi opptil kr 10 000 per arrangement. Ved spesielle tilfeller, som samarbeidsprosjekter mellom flere lag, åpner vi for å tildele mer.

 

Kriterier for støtte:

  • Arrangementet skal være åpent for alle.
  • Arrangementet skal synliggjøre studentidrettslaget/lagene på det respektive studiested.
  • Arrangementet skal være et fellesarrangement for hele klubben, eller et samarbeidsprosjekt mellom flere klubber.
  • Rapportering: Det skal leveres en kort erfaringsrapport med regnskap hvor det gis tilbakemelding på resultatet av arrangementet. Rapporten skal leveres senest fire uker etter avsluttet prosjekt og må være undertegnet av ansvarlig for prosjektet. Dersom rapport ikke foreligger eller tilfredsstiller kriteriene kan pengene kreves tilbake.

 

Søknad sendes til tormod@studentidrett.no. Søknadene behandles fortløpende, men siste frist for å sende inn søknad er 20. august 2017.

 

Vedlegg:

1)   Håndbok fra FISU, det internasjonale studentidrettsforbundet, om feiringen av den internasjonale studentidrettsdagen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishCookies