NSIs lederutdanning

NSI's lederutdanning består av fem ulike NSI samlinger

Informasjon:
Modulene vil ta utgangspunkt i de eksisterende samlingene til NSI. Det vil være løpende opptak. I løpet av en periode på 2 år arrangerer NSI fem samlinger som har fokus på å bygge kompetanse basert på erfaringer som deltagerne har og ruste dem for å ta ansvar og bli gode idrettsledere for fremtiden.

NSI ser på sine medlemslag og arrangementer som en viktig læringsarena der man kan tilegne seg verdifulle erfaringer om utfordringene og mulighetene i norsk idrett. For å støtte våre medlemmer i denne læringen ønsker NSI å bidra med et utdanningsprogram som ledere og frivillige i studentidretten kan støtte seg på.

NSIs Lederutdanning:

Læringsmål:
For hver samling er det definert en rekke læringsmål. Læringsmålene må kunne besvare hvilke nye kunnskaper, ferdigheter og holdninger deltakeren skal sitte igjen med etter at kurset er gjennomført. 

Modulene:

1. Arrangement og prosjektledelse (ledersamling)
Her lærer deltagerne hvordan man skal være en god prosjektleder i idretten og hva som er spesielt med å lede frivillige. Man lærer også hvordan å planlegge og gjennomføre store idrettsarrangementer fra A til Å. 

2. Coaching og treningslære (aktivitetskurset)
På denne samlingen tilegner man seg grunnleggende kjennskap til følgende temaer; treningslære, trenerrollen, motivasjon, idrettsskader og ernæring. 

3. Ledelse i praksis (ledersamling)
På denne samlingen får man et praktisk innblikk i metoder du som leder kan bruke for å best mulig styre et idrettslag

4. Organisasjon og politikk (forbundstinget)
Før NSI sitt forbundsting vil man lære om hvordan å påvirke og argumentere for sine saker og få gjennomslagskraft på politiske arenaer. 

5. Ledelse av studentidrettslag (nettverkssamling)
På denne samlingen får man grunnleggende kjennskap til organisasjons- og ledelsesteori som man kan anvende i idretten. 

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler