Mentorprogram for kvinner

En konferanse for deg som vil øke din kunnskap og kompetanse innenfor ledelse, norsk idrett og kommunikasjon!

NSI's mentorprogram for kvinner:

  • Møt andre unge engasjerte innenfor norsk idrett
  • Lær å kommunisere i ulike fora
  • Lær å nå dine mål

Programmets målsettinger:

Vi ønsker med programsatsingen å oppnå følgende:

1. Øke andelen kvinner i lederverv i NSIs medlemslag.

2. Øke andelen kvinner i NSIs Forbundsstyre og komiteer.

3. Bidra til å oppnå norsk idretts ungdomsløft, ved å bidra til at flere unge kvinner rustes for og rekrutteres til sentrale tillitsverv i norsk idrett.

Læringsmål:

1. Gjøre programdeltakerne trygge i lederrollen.

2. Øke programdeltakernes motivasjon for å ta lokale og/eller sentrale tillitsverv i norsk idrett.

3. Øke lederkompetansen hos programdeltakerne.

Programmets målgruppe:

Kvinner som ønsker å påta seg tillits- og lederverv, men som i dag ikke har noen slik posisjon.

Kvinnelige styremedlemmer og kvinnelige ledere i medlemslag tilknyttet NSI.

Det kan også tas opp deltakere fra andre organisasjonsledd i norsk idrett ved tilgjengelige plasser.

Mentorene:

Kvinner tilknyttet studentidretten og idretten generelt.

Kvinner som har lokale og/eller sentrale ledererfaring fra idrettslag eller krets/forbund.

Kvinner som er utdannet gjennom NIFs program for yngre ledere i idretten eller har annen relevant lederkompetanse.

 

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishCookies