Forbundsting

Forbundstinget 2020

Forbundstinget 2020 finner sted 28. februar - 1. mars på Thon Hotell Oslo Airport (Gardemoen), og er arenaen der alle studentidrettslag møtes for å fastsette forbundets politiske og økonomiske prioriteringer for de neste to årene.

Forbundstinget avholdes hvert annet år (partallsår). Tinget vil i hovedsak bestå av tingforhandlinger, men vil også være en arena for erfaringsutveksling og for å bli kjent med norsk studentidrett. Merk at alle deltagere skal bo på Thon Hotell Gardemoen, som ligger et par minutters gange fra Thon Hotell Oslo Airport. Programmet på fredag ettermiddag/kveld er ikke obligatorisk for deltakelse på tinget. NSI oppfordrer likevel alle studentidrettslag til å være representert på fredagens introduksjon og lovseminar.

Vi ber dere om å lese vedlagte informasjon om representasjon på tinget, slik at dere sikrer at alt det formelle er på plass.

Viktige frister:

Frist for innsending av forslag til forbundstinget er 1. feb (fire uker før). Forslag sendes til nsi@studentidrett.no

Tingpapirene med saksdokumenter vil bli tilgjengeliggjort på våre nettsider samt sendes ut til alle studentidrettslag senest to uker før tinget, det vil si innen lørdag 15. februar.

Vi ønsker deltakerne vel møtt og håper på et givende og engasjerende forbundsting!

1. Innhold, påmelding og betaling

Program for helgen:

Fredag:

16:30 - 17:45 Ankomst og registrering

18:00 – 19:30 Introduksjon til Forbundstinget, inkl Lovseminar (gjennomgang av forslag til lovendringer)

19:30 - 20.15 «Den norske spillmodellen» v/ Norsk Tipping

21:00 – 22:00 Middag

Lørdag:

09:30 – 10:45 Moderniseringen av norsk idrett: Muligheter for et digitalt studentidrettslag v/ Norges idrettsforbund Digital

11:00 – 12:00 «Idretten vil» og «Idretten skal» - Norsk idretts langtidsplan v/ Norges idrettsforbund

12:00 – 12:45 Registrering for tilreisende på lørdag

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 19:00 Tingforhandlinger dag 1, inkludert formell åpning av Forbundstinget 2020 v/ president i NSI Emilie Z. Hansen og Idrettspresident Berit Kjøll

20:30 – 23:00 Tingmiddag (pent antrekk)

Søndag:

10:00 – ca. 13:00 Tingforhandlinger dag 2: Valg

13:00 – 14:00 Lunsj og hjemreise

NB: merk at det kan bli endringer i programmet etter fristen for innsending av forslag (1.feb). Vi ber derfor om at ingen bestiller hjemreise før 15:30 søndag dersom programmet må forskyves/endres. Vi forutsetter at alle deltakerne deltar på Forbundstinget fra lørdag 29. februar kl. 12:00 for å sikre at alle er registrert til tingforhandlingene åpner kl.13:00.

Påmeldingsfrist er 15. februar.

Kost og losji for alle deltakere dekkes av egenandel på kr. 300,- pr. representant og observatør. Egenandelen betales inn til Norges studentidrettsforbund sin konto 5134 06 08449 innen påmeldingsfristen. Merk betalingen «Forbundsting» og hvem du betaler for (fullt navn + klubb). Studentidrettslag som kun har én delegat, kan i tillegg stille med én observatør, som også får dekket reise og opphold over deltakeravgiften. Andre gjester/observatører må avvente til påmeldingsfristen er gått ut pga. plassbegrensning. Ta kontakt om ønsker vedr. observatører/gjester.

NB! Påmeldingen er bindende og kun gyldig når egenandelen er betalt. Vi vil fakturere studentidrettslaget til de påmeldte som ikke møter på forbundstinget med faktisk kostnad for hotelloppholdet på totalt kr. 2500,-.

2. Reise og transport

NSI dekker reise med rimeligste reisealternativ for de stemmeberettigede representanter som medlemsklubbene har rett til å stille med (jf. vedlegg om representasjon), samt en observatør (gjelder for de studentidrettslag som kun har én representant). For å unngå høye reisekostnader er det viktig at dere bestiller reise så snart som mulig etter påmelding.

NSI dekker hovedtransport til/fra Gardemoen (Oslo) (det vil si transport som togbillett, fly t/r Oslo/Gardemoen, men ikke lokal transport, eksempelvis (fly/Shuttle)buss/(fly)tog t/r flyplass/hotell, etc.). Deltakerne bestiller selv og legger ut for transport, og får dette refundert av NSI i etterkant av forbundstinget. Dette gjøres ved å sende inn vedlagte utgiftsrefusjonsskjema, sammen med kvitteringer (dette kan gjerne scannes og sendes samlet på e-post).

3. Overnatting og bevertning

Forbundstinget avholdes på Thon Hotell Oslo Airport på Gardemoen, mens alle deltakere bor på Thon Hotell Gardemoen. Alle måltider er inkludert. Det går shuttlebuss til Thon Hotell Gardemoen fra Gardemoen flyplass flere ganger i timen.

Tingmiddag:

Ta med pent antrekk til tingmiddagen lørdag kveld. Under middagen kan man gjerne ta ordet og fremføre sanger og ytringer til velbehag for de øvrige gjester.

Påmelding til Forbundstinget gjøres her 

Fullmaktskjema til Forbundstinget ligger her:

Oversikt over representasjon på Forbundstinget ligger her:

Spørsmål? Ta kontakt med Sofus Rasmussen, Sofus@studentidrett.no/ 95418858

Forbundstinget 2018

Forbundstinget ble arrangert på Thon Hotel Linne i Oslo 16. til 18. mars 2018, og er arenaen der alle studentidrettslag møttes for å fastsette forbundets politiske og økonomiske prioriteringer for de neste to årene. 

Etter Forbundstinget 2018 

Saksdokumenter Forbundstinget 2018 (tilgjengeliggjort 2. mars 2018)

Årets ting vil inneholde både tingforhandlinger og faglig innhold, og vi kan by på følgende program under Forbundstinget 2018 (med forbehold om endringer, detaljert program utdeles ved ankomst på tinget):

Fredag 16. mars

16:00-17:45 Registrering
18:00 Forbundstinget åpnes dag 1

 • Velkommen
 • Hilsen fra Idrettsstyret v/ styremedlem Guri Ramtoft
 • Tingforhandlinger

21:00 Middag

Lørdag 17. mars

09:00 Åpning av tinget dag 2

 • Innlegg: «Ung og engasjert: Våre erfaringer som idrettspolitikere», ved Sondre Gullord og Guri Ramtoft fra Idrettsstyret.
 • Tingforhandlinger

12:00-13:00 Lunsj

13:00 Fortsettelse av tingforhandlinger

 • Innlegg: «Finn din flamme!», Frivilligapell av Nancy Herz, organisasjonsrådgiver i Frivillighet Norge og aktivist
 • Markering: Rent Særforbund v/ Antidoping Norge og NSI v/ visepresident Nora Sperre Vangsnes
 • Tingforhandlinger
 • Kaffepause med servering av nystekte, grove vafler fra TINE Smart Idrettsmat 

ca. 18:00-20:00 Tid til egentrening. Det er et lite treningsrom på hotellet og flere muligheter for å gå/løpe seg en tur i området rundt. NB! Tid til dette avhenger av fremgang på tingforhandlinger.  

20:00 Tingmiddag. NB! Pent antrekk.

Søndag 18. mars

10:00 Åpning av tinget dag 3

 • Lansering av NSIs Studentleder, inkl utlysning mentorprogram v/ NSI administrasjon
 • Tingforhandlinger – Valg

13:00-14:00 Lunsj og hjemreise

SLUTT

Innkalling (sendt ut 16. januar 2018)

Vi ber alle våre medlemslag om å lese igjennom informasjonen i innkallingen nedenfor om representasjon på tinget, slik at dere er sikre på at alt det formelle er på plass og at dere overholder de fristene som er satt. I dette dokumentet foreligger også oversikten over fordelingen av antallet tingdelegater per lag.

Dokumenter:

Viktige frister:

 • Frist for innsending av forslag til forbundstinget er 16. februar (fire uker før). Forslag sendes til nsi@studentidrett.no
 • Tingpapirene med saksdokumenter vil bli tilgjengeliggjort på våre nettsider samt sendes ut til alle medlemslag senest to uker før tinget, det vil si innen fredag 2. mars.
 • Påmeldingsfrist og innsending av fullmaktskjema er søndag 4. mars. Direktelink påmelding.

Vi ønsker deltakerne vel møtt og håper på et givende og engasjert forbundsting!

Spørsmål kan rettes til Guro Røen, utviklingskonsulent, guro@studentidrett.no 

Er du interessert i eller vet du om noen som kunne tenke seg å stille til valg? Les mer om dette her.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler