Danne nytt lag?

Her er en trinn-for-trinn veiledning for dannelse og rutiner for opptak av idrettslag i NIF:

Et idrettslag kan bli medlem i Norges Studentidrettsforbund dersom minst 75% av medlemmene i klubben er studenter.

 • En komité må oppnevnes og innkaller til konstituerende møte, hvor sakslisten inneholder følgende punkter:
  • Åpning og orientering om bakgrunnen for møtet
  • Idrettsgrener/aktiviteter som laget skal tas opp
  • Vedtak om å stifte idrettslag
  • Navn på laget (her er det viktig at retningslinjene til NIF vedrørende idrettslagsnavn følges og dette står greit forklart i NIFs lovhefte).
   • eks: Oslostudentenes Idrettsklubb(OSI)
 • Det forutsettes at det må være et visst antall personer bak dannelsen av nye lag for at de skal fungere og minimum antall medlemmer bør være 12-15.
 • Lovnormen skal brukes ved opptak i NIF, og det skal fylles ut i (§12) hvilken idrettskrets og hvilken kommune laget hører hjemme. Det skal også fylles ut (§9) i hvilken måned årsmøtet skal avholdes. Organisasjonsmessig tradisjon og rimelighetshensyn tilsier at det burde avholdes innen februar/mars.

Dersom det gjelder ny gruppe i et allerede etablert idrettslag er det tilstrekkelig å kun fylle ut sistnevnte skjema.

Begge skjemaene skal fylles ut og sendes til den idrettskrets laget geografisk hører til (idrett.no). Protokoll fra det konstituerende vedlegges.
Når NIF har behandlet skjemaene gjennom kretsen din vil de sende NSI en bekreftelse på at klubben er innmeldt.

Når NSI har mottatt bekreftelse på at alt er i orden, er klubben startet og klubbmedlemmene har alle medlemsrettigheter.
Hvert år må klubben også registrere sine medlemmer i idrettsregistreringen til NIF som er hvert år i januar/februar.

Medlemskontingent

Som medlem i NSI betaler klubben en årskontingent som fastsettes av NSIs styre. Kontingenten avhenger av antall medlemmer i klubben og er for tiden:

 • 0 - 199 medlemmer: 300,- kr per år
 • 200 - 799 medlemmer: 600,- kr per år
 • 800 - 1499 medlemmer: 1.200,- kr per år
 • mer enn 1500 medlemmer: 2.400,- kr per år

For å søke om opptak i NSI må klubben gjøre følgende:

1. En komite oppnevnes og inntkaller til stiftelsesmøte
2. Søknadsskjema og basislov sendes til den idrettskretsen laget geografisk hører til
3. Kopi av protokoll vedlegges søknaden 
4. Idrettskretsen behadler søknaden og videresender søknaden til NSI 
5. Idrettslaget og Idrettskretsen mottar melding om opptak fra NSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tormod Tvare

Utviklingskonsulent

Tlf: +47 98881108

tormod@studentidrett.no

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishCookies