Støtteordninger

Her finner du mer informasjon om ulike støtteordninger for ditt studentidrettslag.

Ønsker ditt studentidrettslag å heve kompetansen i laget, sette igang rekrutteringstiltak, arrangere treningssamlinger eller trenger dere utstyr i oppstart av nye aktiviteter? NSI har tilskuddsordninger for å støtte ditt lag med gjennomføringen.

Formålet med midlene er å støtte utøvere og lag i NSIs medlemsklubber som driver med idrett på høyt nasjonalt nivå i sin idrettslige satsing.

Ønsker ditt studentidrettslag å utvikle et paraidrettstilbud til studenter med nedsatt funksjonsevne, eller videreutvikle de tilbudene som allerede eksisterer hos dere på dette feltet?

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler