Klubbkveld: Start- og oppfølgingsmøte

Ønsker ditt studentidrettslag å bli enda bedre? Bestill Startmøte Klubbutvikling og sett igang en prosess for å utvikle klubben videre.

STARTMØTE

Startmøte klubbutvikling er en klubbkveld hvor fokuset er på ditt studentidettslag, hvordan din klubb kan bli enda bedre. Klubben får besøk av en klubbguide, en møteleder, som guider møtet innom følgende tema:

  • Status: Hvor står klubben i dag?
  • Definere klubbens innsatsområder
  • Synliggjøre utdanningstilbud fra krets,forbund og prosjekt Idrett og ledelse
  • Lage tiltaksplan for klubben for arbeidet fremover

Startmøtet varer i 4 timer, og til møtet bør både styret, medlemmer, instruktører/trenere inviteres.

NSI betaler honorar og reise til klubbguiden. Alt er gratis for dere!

Klubbutvikling er en prosess, og det er tiden etter startmøtet som er viktig, det er da arbeidet begynner for å gjøre klubben enda bedre. Omlag 6 måneder etter får dere derfor tilbud om Oppfølgingsmøtet, hvor et nytt møte blir satt opp for å evaluere tiden etter startmøtet, men hovedsakelig for å diskutere veien videre.

OPPFØLGINGSMØTE

Klubben får oppfølging på det som settes i gang etter startmøte. Hensikten med oppfølgingen vil være å evaluerer resultater og effekter på tiltak som klubben har satt i gang, sjekke om klubben trenger videre oppfølgingen på utviklingsarbeid, samt vurderer om nye behov har dukket opp.
Internsjonen er å involvere, inkludere og sikre gjennomføringen og videreføringen av tiltakene.

  • Evaluering av gjennomførte tiltak
  • Definere nye behov og ønsker i klubben
  • Revitalisere planer / lage nye fremdriftsplaner

Målgruppen er i hovedsak de som deltaok på startmøte med, men involver nye ressurpersoner i tillegg.
Metodenbruken på oppfløingsmøte er veldig lik den vi bruker på startmøte. Oppfølgingsmøte er beregnet til 3 timer.

Ønsker dere å bestille startmøte?

Send mail til nsi(at)studentidrett.no

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler