Forbundsting 2020

Forbundstinget 2020

Sist oppdatert 24. februar:

TINGPAPIRER

Forbundstinget 2020 finner sted 28. februar - 1. mars på Thon Hotell Oslo Airport (Gardemoen), og er arenaen der alle studentidrettslag møtes for å fastsette forbundets politiske og økonomiske prioriteringer for de neste to årene.

Forbundstinget avholdes hvert annet år (partallsår). Tinget vil i hovedsak bestå av tingforhandlinger, men vil også være en arena for erfaringsutveksling og for å bli kjent med norsk studentidrett. Merk at alle deltagere skal bo på Thon Hotell Gardemoen, som ligger et par minutters gange fra Thon Hotell Oslo Airport. Programmet på fredag ettermiddag/kveld er ikke obligatorisk for deltakelse på tinget. NSI oppfordrer likevel alle studentidrettslag til å være representert på fredagens introduksjon og lovseminar.

Vi ber dere om å lese vedlagte informasjon om representasjon på tinget, slik at dere sikrer at alt det formelle er på plass.

Viktige frister:

Frist for innsending av forslag til forbundstinget er 1. feb (fire uker før). Forslag sendes til nsi@studentidrett.no

Tingpapirene med saksdokumenter vil bli tilgjengeliggjort på våre nettsider samt sendes ut til alle studentidrettslag senest to uker før tinget, det vil si innen lørdag 15. februar.

Vi ønsker deltakerne vel møtt og håper på et givende og engasjerende forbundsting!

Innhold, påmelding og betaling

Program for helgen:

Fredag:

16:30 - 17:45 Ankomst og registrering

18:00 – 19:30 Introduksjon til Forbundstinget, inkl Lovseminar (gjennomgang av forslag til lovendringer)

19:45 - 20.30 «Den norske spillmodellen» v/ Norsk Tipping

21:00 – 22:00 Middag

Lørdag:

09:30 – 10:30 Moderniseringen av norsk idrett: Muligheter for et digitalt studentidrettslag v/ Norges idrettsforbund Digital

10:45 – 11:30 «Idretten vil» og «Idretten skal» - Norsk idretts langtidsplan v/ Norges idrettsforbund

11:30 – 12:45 Registrering for tilreisende på lørdag

11:30 – 12:30 Lunsj

12:30 – 19:00 Tingforhandlinger dag 1, inkludert formell åpning av Forbundstinget 2020 v/ president i NSI Emilie Z. Hansen og Idrettspresident Berit Kjøll

20:30 – 23:00 Tingmiddag (pent antrekk)

Søndag:

10:00 – ca. 13:00 Tingforhandlinger dag 2: Valg

13:00 – 14:00 Lunsj og hjemreise

NB: merk at det kan bli endringer i programmet etter fristen for innsending av forslag (1.feb). Vi ber derfor om at ingen bestiller hjemreise før 15:30 søndag dersom programmet må forskyves/endres. Vi forutsetter at alle deltakerne deltar på Forbundstinget fra lørdag 29. februar kl. 12:00 for å sikre at alle er registrert til tingforhandlingene åpner kl.13:00.

Påmeldingsfrist er 15. februar.

Egenandelen for alle stemmeberettigede representanter er på 300 kr. Egenandelen betales inn til Norges studentidrettsforbund sin konto 5134 06 08449 innen påmeldingsfristen. Merk betalingen «Forbundsting» og hvem du betaler for (fullt navn + klubb). Studentidrettslag som kun har én delegat, kan i tillegg stille med én observatør, som også får dekket reise og opphold gjennom deltakeravgiften. Andre gjester/observatører må avvente til påmeldingsfristen er gått ut pga. plassbegrensning. Ta kontakt om ønsker vedr. observatører/gjester.

NB! Påmeldingen er bindende og kun gyldig når egenandelen er betalt. Vi vil fakturere studentidrettslaget til de påmeldte som ikke møter på forbundstinget med faktisk kostnad for hotelloppholdet på totalt kr. 2500,-.

Delta på tinget som delegat eller observatør?

Delegat med stemmerett: 

  • Klubben  ha betalt medlemskontingent til NSI. Mangel på betalt kontingent medfører tap av møterett, forslagsrett og stemmerett på forbundstinget jf. §4 i NSIs lov.
  • Kjønnsfordeling følger av § 5 i NSIs lov: § 5 Kjønnsfordeling (1) Særforbundet skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til særforbundstinget. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til Idrettstinget, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem.
  • For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 

Observatør: 

  • Du representerer klubben din uten stemmerett og talerett.

Har du spørsmål om reglene knyttet til representasjon? Kontakt Sofus@studentidrett.no

Er du usikker på om klubben har betalt medlemskontingent for 2019?  kontakt Sofus@studentidrett.no.

Reise og transport

NSI dekker reise med rimeligste reisealternativ for de stemmeberettigede representanter som medlemsklubbene har rett til å stille med (jf. vedlegg om representasjon), samt en observatør (gjelder for de studentidrettslag som kun har én representant). For å unngå høye reisekostnader er det viktig at dere bestiller reise så snart som mulig etter påmelding.

NSI dekker hovedtransport til/fra Gardemoen (Oslo) (det vil si transport som togbillett, fly t/r Oslo/Gardemoen, men ikke lokal transport, eksempelvis (fly/Shuttle)buss/(fly)tog t/r flyplass/hotell, etc.). Deltakerne bestiller selv og legger ut for transport, og får dette refundert av NSI i etterkant av forbundstinget. Dette gjøres ved å sende inn utgiftsrefusjonsskjema, sammen med kvitteringer (dette kan gjerne scannes og sendes samlet på e-post).

Overnatting og bevertning

Forbundstinget avholdes på Thon Hotell Oslo Airport på Gardemoen, mens alle deltakere bor på Thon Hotell Gardemoen. Alle måltider er inkludert. Det går shuttlebuss til Thon Hotell Gardemoen fra Gardemoen flyplass flere ganger i timen.

Tingmiddag:

Ta med pent antrekk til tingmiddagen lørdag kveld. Under middagen kan man gjerne ta ordet og fremføre sanger og ytringer til velbehag for de øvrige gjester.

Påmelding til Forbundstinget gjøres her 

Fullmaktskjema til Forbundstinget ligger her:

Oversikt over representasjon på Forbundstinget ligger her:

Spørsmål? Ta kontakt med Sofus Rasmussen, Sofus@studentidrett.no/ 95418858

Saksdokumenter forbundstinget 2020

TINGPAPIRER

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler