Valgkomiteen 2020-2022: Noe for deg?

Kjenner du norsk studentidrett godt og er interessert i rekrutteringsarbeid? Forbundsstyret ønsker nå å få vite om dyktige, kompetente medlemmer ute i klubbene, som kunne tenke seg å sitte valgkomiteen de neste to årene.

I disse dager gjør NSIs sittende valgkomite en betydelig jobb med å kartlegge og intervjue kandidater til neste periodes Forbundsstyre og utvalg. Når valgkomiteen har ferdigstilt sitt arbeid, vil de legge frem sin innstilling, som skal vedtas på Forbundstinget 2020. 

På Forbundstinget skal også valgkomiteen for neste periode velges, og det er sittende Forbundsstyre som innstiller til denne. Forbundsstyret ønsker nå å få vite om dyktige, kompetente medlemmer ute i klubbene, som kunne tenke seg å sitte valgkomiteen.

Hva er en valgkomite og hvilke oppgaver utføres?

  • Valgkomiteen er en uavhengig og selvstendig komite
  • Komiteen består av en leder, to medlemmer og et varamedlem 
  • Valgkomiteen har som oppgave å innstille personer i studentidretten til organisasjonens verv 
  • Dette er NSIs viktigste komite for å sikre at dyktige personer innstilles til å sitte i Forbundsstyret, Kontrollutvalget og Lovutvalget. 
  • Valgkomiteen vil naturlig nok arbeide spesielt opp mot Forbundstinget 2022 og gjøre sin innstilling i forkant av dette
  • Norges idrettsforbund har laget en fin liste på sine sider som oppsummerer det viktigste

Kriterier til en valgkomite:

  • Det er viktig med kjennskap til organisasjonen generelt og en fordel å ha kjennskap til arbeidsmetodikk i et forbundsstyre spesielt 
  • Motiverte personer som ivrer etter å sette sammen et godt forbundsstyre og utvalg
  • Har kapasitet og tid til å ta på seg dette viktige arbeidet for den neste tingperioden 2020-2022
  • Interesse for rekrutteringsarbeid og intervju er en fordel

Foreslå gjerne deg selv eller andre som kunne egnet seg til dette vervet. Målet er at innstillingen til valgkomiteen skal foreligge i sakspapirene til neste forbundsstyremøte som sendes ut 17. januar 2020, så frist til å sende inn forslag til kandidater er onsdag 15. januar.

Dere kan melde forslag til kandidater / fremme ditt kandidatur til Cecilie Kappelslåen (visepresident NSI) cecilie@studentidrett.no og Helge Sættem (styremedlem NSI) helge@studentidrett.no 

Har du spørsmål kan du også kontakte Cecilie Kappelslåen cecilie@studentidrett.no - tlf 957 27 544 

Om Forbundstinget 2020

Forbundstinget for 2020 blir arrangert 28.februar - 1.mars på Gardermoen, og er arenaen der alle studentidrettslag møtes for å fastsette forbundets politiske og økonomiske prioriteringer for de neste to årene. Forbundstinget velger også Forbundsstyre, utvalg og komiteer for den neste perioden. 

Her kan du lese alt om Forbundstinget

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler