Utlysning: Vil du bidra i NSIs rekrutteringsutvalg?

Har du lyst til å bidra til at enda flere begynner med studentidrett til høsten? Vi søker deg som har lyst til å arbeide med en felles rekrutteringsstrategi for studentidretten frem mot høstsemesteret 2020.

Nylig ble det avholdt digitale klubbforum der ledere fra ulike studentidrettslag deltok med godt engasjement og gode ideer. Et tema som gikk igjen var bekymring rundt rekruttering av nye medlemmer til høsten. Restriksjoner for trening og arrangementer, usikkerhet rundt fysisk/digital undervisning og regler for nærkontakt var sentrale emner i diskusjonene. Disse felles utfordringene gjør at studentidretten må finne nye løsninger for rekruttering fremover! Hva er vel bedre enn at vi kan løse dette sammen?

På bakgrunn av dette har NSIs forbundsstyre vedtatt å nedsette et rekrutteringsutvalg som skal utarbeide en felles rekrutteringsstrategi for studentidretten til studiestart høsten 2020 - og her trenger vi engasjerte og dyktige personer som kunne tenke seg å bidra!

Om rekrutteringsutvalget - Periode: mai-september 2020

Store deler av arbeidet vil bestå i å sammenfatte gode tiltak fra ulike studentidrettslag og å sikre kunnskapsdeling på tvers av klubbene, herunder bruk av digitale løsninger. Til dette arbeidet trenger vi dyktige tillitsvalgte fra klubbleddet i norsk studentidrett! Vi vet at mange klubber allerede er godt i gang med å planlegge for høstens arrangement og rekruttering, og en viktig ressurs for utvalget vil derfor være å ha med medlemmer fra klubbleddet som kan bringe med seg sine ideer og erfaringer inn i dette arbeidet.

Rekrutteringsutvalget skal arbeide i en begrenset periode, fra mai-september 2020, så det er viktig at du har mulighet til å sette av tid innenfor dette tidsrommet. Det må påregnes digital/fysisk møtevirksomhet og arbeid mellom møtene. Utvalget består av to representanter fra NSIs forbundsstyret, Even Kallevik og Kjell-Erik Kvamsdal, inntil fire representanter fra studentidrettslagene og én administrativ ressurs fra forbundskontoret. Utvalget rapporterer direkte til NSIs forbundsstyre. 

Dette kommer til å bli et viktig og spennende arbeid som vil gagne hele studentidretten!

Ønsker du å sitte i dette utvalget?

Søk her

Spørsmål? Send e-post til guro@studentidrett.no

Søknadsfrist: Snarest og senest 27.05.20

SE OGSÅ:

Informasjonsmateriell til idrettslag: STOPP koronasmitten!

Smitteveileder – Norsk idrett

NSIs Koronavettregler (sist oppdatert 7.mai)

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler