Utlysning: Teknisk delegert i nasjonale studentmesterskap

Brenner du for idrettsarrangement, vil du utvikle deg i organisatorisk ledelse og ønsker du å bidra til å løfte nivået og kvaliteten på de nasjonale studentmesterskapene våre? Da er dette noe for deg! 

Norges Studentidrettsforbund ønsker å øke kvaliteten på gjennomføring av mesterskap, og samtidig opprettholde den gode trenden med økt aktivitet. Dette krever oppfølging på det arrangementstekniske, som en teknisk delegert(TD) normalt står for. Den teknisk delegerte er arrangørens rådgiver før, under og etter arrangementet, i samråd med NSI. Vedkommende har også ansvaret for å kvalitetssikre den tekniske og sportslige planleggingen og gjennomføringen av arrangementet, i tett kontakt med NSI.

Det lyses i første omgang ut teknisk delegert-verv i: 

 • Håndball: 20.-24. februar
 • Basketball: 20.-24. februar
 • Innebandy: 20.-24. februar
 • Langrenn: 20.-24. februar
 • Lacrosse: 20.-24. februar

Oppgaver teknisk delegert:

 • Sikre fremdrift i sportslig plan for arrangementet:
  • 6 uker før arrangementet ha et oppfølgingsmøte med arrangør på sportslig plan og gjennomføring og rapportere videre til NSI.
  • Ved påmeldingsfrist følge opp fremdrift på kampoppsett og bistå arrangør i utforming av dette.
  • Endelig godkjenne kampoppsett.
  • Være tilstede under mesterskapet. 
 • Godkjenne spillehallene
 • Godkjenne utstyr
 • Kvalitetssikre arrangementet mot det gjeldende særforbunds konkurransereglement, NSI’s konkurransereglement- og minimumskrav, samt NSI’s arrangørhåndbok når denne foreligger.
 • Være teknisk rådgiver for arrangør før, under og etter arrangementet

Kvalifikasjoner teknisk delegert: 

 • 20-30 år
 • erfaring fra arrangement
 • lang fartstid i idretten
 • godt organisatorisk anlagt

TD for Studentmesterskap får:

 • Praktisk erfaring fra arrangementsledelse
 • Trening i organisatorisk ledelse og logistikk
 • Erfaring fra teamarbeid
 • Arrangementsteknisk erfaring på nasjonalt nivå
 • All reise- og overnatting i forbindelse med arrangement dekkes av NSI
 • kost dekkes av arrangør

Søknad

Søknadsfrist 21. desember. Det kan lønne seg å forberede søknadsteksten på forhånd da du i søknadsskjemaet vil bli spurt om å fylle inn følgende: 

 • Fullt navn
 • Studentidrettslag
 • E-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn
 • Hva studerer du og hvor langt er du i studieløpet ditt?
 • Hvilken idrettsbakgrunn har du? 
 • Hvilken idrett søker du på?
 • Hvilken relevant erfaring har du som gjør deg kvalifisert til vervet som teknisk delegert?
 • Hvilken motivasjon har du for dette vervet, og har du evt. videre ambisjoner innenfor administrativt arbeid, frivillighet og/eller ledelse i idretten?
 • Hva tror du at du kan bidra med som teknisk delegert i Studentidretten i Norge?
 • Har du deltatt på arrangement i NSI-regi tidligere? 

Søk her

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler