Utlysning av midler til paraidrett- og friluftslivstiltak

NSI lyser nå ut oppstart- og utviklingsmidler til friluftsliv, og prosjektmidler til paraidrett. Totalt skal det deles ut 30 000 kr til paraidrett og 90 000 kr til friluftslivstiltak.  Det er mulig å søke om støtte både til tiltak for 2019 og for tiltak som skal settes i gang i 2020. Søknadsfrist er 1. november 2019.

Utlysning av oppstart- og utviklingsmidler til friluftsliv 

Ønsker ditt studentidrettslag å starte opp og/eller videreutvikle friluftslivstilbudet hos dere?  

Norges studentidrettsforbund lyser nå ut midler til friluftslivsaktivitet! 

Totalt kr. 90 000 skal deles ut, og søknadsfristen er 1. november 2019.  

Det kan søkes om støtte til: 

  • Kurslærer / faglig innhold ved arrangering av kurs/samlinger 
  • Utstyr 
  • Delvis finansiering av reise- og/eller oppholdsutgifter 

Se for øvrig de generelle kriteriene for oppstart- og utviklingsmidler her. 

Maksbeløp det kan søkes om er kr. 8000,-. Dersom det er tiltak som involverer mange deltakere og/eller flere studentidrettslag som går sammen om et tilbud, kan maksimalt søknadsbeløp overstiges. 

Hvordan søke? 

I søknaden skal det foreligge beskrivelse  av tiltaket, hensikt og mål med tiltaket inkl. målgruppe, tid og sted, søknadssum, budsjett, idrettslag/gruppe og kontaktinformasjon til ansvarlig person/leder, samt kontonummer (inkl. adresse til kontoeier). Søknadsskjema finner du her.

Søknad sendes på e-post til nsi@studentidrett.no 

Det skal foreligge en rapport etter tildelte midler, som skal inneholde regnskap og bilder.   

Vi håper å motta flere gode søknader slik at tilbudet for friluftsliv kan bli enda bedre i studentidretten! 

Spørsmål til utlysningen kan sendes til Sofus@studentidrett.no 

Utlysning av prosjektmidler til paraidrett

Ønsker ditt studentidrettslag å utvikle og/eller styrke tilbudet til studenter som har en funksjonsnedsettelse? Vi lyser nå ut midler til paraidrett! 

Totalt kr. 30 000 skal deles ut, og søknadsfristen er 1. november 2019.  

Det kan søkes om støtte til: 

  1. Aktivitetshjelpemidler (inkludert utstyr) som gjør det mulig å inkludere paraidretten i studentidrettsmiljøet 
  1. Tiltak/tilbud rettet mot rekruttering av paraidrettsutøvere til studentidrettslaget, samt oppstart av nye aktivitetstilbud eller integrert som en del av eksisterende tilbud, for denne gruppen 
  1. Arrangement eller kurs hovedsakelig for utøvere innen paraidrett, enten direkte mot utøvere eller trener-/lederkurs 

Maksbeløp det kan søkes om er kr. 8000,-. Dersom det er tiltak som involverer mange deltakere og/eller flere studentidrettslag som går sammen om et tilbud, kan maksimalt søknadsbeløp overstiges. 

Hvordan søke? 

I søknaden skal det foreligge beskrivelse  av tiltaket, hensikt og mål med tiltaket inkl. målgruppe, tid og sted, søknadssum, budsjett, idrettslag/gruppe og kontaktinformasjon til ansvarlig person/leder, samt kontonummer (inkl. adresse til kontoeier). Søknadsskjema finnes på nettsidene våre: http://studentidrett.no/arrangement/paraidrett 

Søknaden sendes på e-post til nsi@studentidrett.no  

Det skal foreligge en rapport etter tildelte midler, som skal inneholde regnskap og bilder.   

For mer informasjon kan dere gå inn på nettsiden og lese på retningslinjene.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler